torsdag 18. september 2008

Verdiskapning - hva er viktig?

Hvordan skal vi innlede kapittelet om verdiskapning? Hva er viktigst? Et forslag som er kommet inn er:
Det må bli enklere å skape og opprettholde arbeidsplasser i Norge. Høyre vil redusere skatter og avgifter som hindrer nyskapning, kutte unødvendig byråkrati og reguleringer.
Hva synes du om dette, er det "greit nok" eller har du andre/bedre forslag?

8 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

En svært viktig sak som fortjener en bedre og ikke minst mer konkret formulering.
Dette forslaget har mer til felles med prinsipprogrammet enn et partiprogram.
Erstatt derfor ordene "redusere" og "kutte unødvendig" med konkrete,
gjerne tallfestede mål.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Har du konkret forslag selv på 1-2 setninger?

Verdikonservativ sa...

Her har jeg "rappet" en fin og konkret målformulering fra det danske konservative folkepartiet:

"Vi skal lave flere administrative lettelser. Vores mål er, at virksomhedernes administrative byrder skal være lettet med 25 pct. i 2010 i forhold til 2001."

På norsk: Bedriftenes ressursforbruk på offentlig byråkrati skal reduseres med 25% i stortingsperioden.

Programsekretariatet sa...

verdiskonservativ;

Nåh, godt.

Aksel Fridstrøm sa...

Reduser skattene med ca 100 mrd!

Det er et bra mål og er tilsvarende det samme som vi lovet i 09 da vi skulle senke skatten med 50 mrd hvis du vekter tallene mot bnp og skatteinngangen.

Programsekretariatet sa...

aksel:
I hvilket tidsrom? Og hvordan skal det salderes? 100 mrdr er ganske mye....

Programsekretariatet sa...

aksel:
det var tydelige og konkrete forslag ja. hm..:-)

Aksel Fridstrøm sa...

Det samlede skattetryket bør reduseres med minimum 100 mrd i løpet av en stortingsperiode.

Det har vi råd til dersom vi prioritere det fremfor å øke det offentlige forbruket.


http://www.hegnar.no/okonomi/article308857.ece