torsdag 11. september 2008

Bukken og havresekken

I posten nedenfor om lokalsykehus har en av kommentatorene tatt med følgende poeng:
Det bør også ses om det er rett at det er Den norske legeforening som både oppretter spesialiteter og er godkjennere av disse.
Så vidt vites er det ikke bare legeforeningen som legger premisser for egen profesjon, men også andre. Er det greit?

Ingen kommentarer: