fredag 19. september 2008

Mobilisering av arbeidskraft

Som innledning til et kapittel om arbeidskraft, er et av forslagene:
Det skal lønne seg å jobbe. De som kan jobbe skal få mulighet til å komme tilbake. De som er syke skal sikres bedre oppfølging, behandling og støtte.
OK, eller har du andre forslag?

2 kommentarer:

Aksel Fridstrøm sa...

Dersom du kan jobbe så skal du jobbe, hvis ikke så får du ingen penger.

I tillegg til massive skattelettelser på lønnsinntekter så foreslår jeg følgende tiltak

1. Kutt i sykelønnssatsene og innfør tre karensdager i fraværet

2. Sett alle på atføring og sosialstøtte på arbeidstiltak f.eks vaske bort tagging, plukke søppel i parken, male skoleebygg etc. Helt meningløst at staten skal betale noen andre full lønn for å gjøre disse oppgavene når det er 700 000 mennesker på stønad i dette landet som bare venter på å bli satt til å gjøre noe konstruktivt. Få dem ut i arbeid!

3. Gjør det lettere å si opp ansatte. Er det lett å bli kvitt noen er det også lettere å gi noen en sjanse.

Philip Reppen sa...

1) Kutt de sinnsykt høye overføringene til alenemødre. Som vanlige arbeidstakere vil de aldri tjene like mye som de gjør ved å få barn (det lønner seg altså ikke å arbeide), og det finnes en rekke eksempler på unge kvinner som lever av å få barn. Det må lønne seg å arbeide!

2) Sats på å opprette flere lederstillinger ute i distriktene, og styrk regionale universiteter og høyskoler. Støtt også omskoleringstilbud.

3) Støtt gründere i alle politiske saker! Politikken må oppmuntre til økt gründervirksomhet i Norge.

4) Som Aksel Fridstrøm sa: det må bli lettere å sparke folk. Offentlige ansatte har i særdeleshet et helt umulig oppsigelsesvern. I tilfeller der de rett og slett ikke er dyktige nok, blir de sendt rundt omkring for å se om de fungerer andre steder i virksomheten. Få dem vekk!

5) Start en hjemmeside kalt www.arbeidsportalen.no (domenet er ledig) som informerer om ledige stillinger og hvor også arbeidsløse kan søke om arbeidsformidling og -tiltak fra sitt lokale NAV kontor. Gi påbud om at alle ledige stillinger skal utlyses på denne siden.

6) Sørg for at asylsøkere og flyktninger som innvilges opphold i Norge, får en mye bedre og mye mer omfattende språkopplæring. Språket er nøkkelen til arbeidsintegrering for disse.

7) Sett i gang tiltak for å reversere den uheldige utviklingen med frafall fra videregående skole.