fredag 26. september 2008

Flat skatt på overtid

I forbindelse med høringen som er i gang, om skatter og avgifter for neste periode, er det kommet inn følgende forslag:
Vi ønsker at Høyre skal foreslå en flat skatt på overtidsbetaling for å stimulere til at flere står på litt ekstra. I dag er det mange håndverkere og ansatte innen helseomsorgen som synes de får for lite igjen for ekstra jobbing. Arbeidsmiljøloven må selvfølgelig ivaretas.
Synspunkter?

10 kommentarer:

Vox populi sa...

Flat skatt på alle inntekter kombinert med et bunnfradrag er det vesentlig bedre forslag!!

Programsekretariatet sa...

vox:
Kan bekrefte at du er behørig notert blant dem som vil ha flat skatt :-)

Cracked actor sa...

Det skulle være interessant å vite hva innsenderen egentlig la i denne formuleringen. "Arbeidsmiljøloven må selvfølgelig ivaretas."

For, sett i sammenheng med overtid, så er jo ikke problemet i dag at folk "får for lite igjen" for å jobbe overtid - selv om de selvsagt burde fått igjen enda mer. Problemet er jo at det er ganske begrenset hvor mye overtid du faktisk kan jobbe. Og dette reguleres i arbeidsmiljøloven. Med andre ord: Vil man ha flat skatt på overtidsjobbing, for å stimulere til mer overtidsjobbing, ja da blir det litt selvmotsigende å ha med dette om å bevare arbeidsmiljøloven.

Når det er sagt: Jeg er for lavere skatt, mindre byråkrati og mindre administrasjonsplikt i næringslivet. Å drive med differensiert beskatning av ordinær tid og overtid, høres ganske feil ut. Jeg vil primært at folk skal jobbe, dernest vil jeg folk skal jobbe mye og i tillegg jobbe lenge. Da må man ha et skattesystem som stimulerer til arbeid i utgangspunktet, og som også gjør det lønnsomt å jobbe mye og lenge. Med andre ord: Noe i nærheten av det Vox snakker om. Samle alle fradrag i ett bunnfradrag, men aller viktigst mener jeg det faktisk er med en lavest mulig skatteprosent.

Aksel Fridstrøm sa...

Det er et dårlig forslag, ikke noe poeng i å byråkratisere dette ytterligere.

Med dette forlaget må du altså ikke bare betale forskjellig skatteprosent på hver krone ettersom du tjener dem, men også etter når du tjener dem.

Vil du ha et skattesystem som stimulerer til mer arbeid, er oversiktelig, rettferdig og lite byråkratisk har jeg to ord å si FLAT SKATT på alt!

Anonym sa...

Her i landet er vi i den situasjon at vi har ”behov for” mer arbeidskraft enn vi disponerer. Det er fire måter dette kan løses på: Få de som jobber mye til å jobbe enda mer, få de som jobber lite til å jobbe mer, hente arbeidskraft utenifra eller redusere behovet. Forslaget ser ut til å ville innføre en spesialskattesats (f.eks. fritak for toppskatt) for arbeid utover et visst antall timer per uke. Forslaget kan muligens bidra til at de som jobber mye, vil jobbe enda mer, men jeg er redd for at det vil føre til mange kreative løsninger for å kunne definere arbeidet som overtid. Hvis det er noe vi ikke trenger mer av her i landet, så er det kompliserte skattelover som krever mye arbeidskraft å håndheve.
Et forslag som trolig vil få de som jobber lite til å jobbe mer, er å fjerne ordningen med 100% lønnskompensasjon under sykdom. De fleste vil kunne greie seg utmerket med 90% lønn mens de er syke (det er jo ikke så mye fest og moro man orker når man er syk).
En helt annen side av saken er imidlertid klimaproblemet. Vi har en tendens til å tenke på klimapolitikk som en sak for seg, men de fleste deler av politikken påvirker utslipp av klimagasser. Det er i prinsippet bare tre måter å gjøre noe med klimaproblemet på: Få færre barn, tjene mindre penger eller bruke pengene mer klimavennlig. (Effekten av det siste er imidlertid litt usikker. Du må huske å forsikre deg om at de som tjener penger på dine klimavennlige kjøp også bruker pengene klimavennlig.) Sett i lys av de dramatiske klimaendringene som kanskje kommer, kan det kanskje være grunn til å anbefale en politikk som stimulerer til mindre behov for arbeid.

Programsekretariatet sa...

Cracked og aksel:
gode poenger.

anonym:
en ting jeg ikke skjønte helt: "Det er i prinsippet bare tre måter å gjøre noe med klimaproblemet på: Få færre barn.."
Få færre barn; hva mener du?

Aksel Fridstrøm sa...

Det som menes med at å få færre barn er miljøvennlig er at man mener at mennesker er grunnleggende miljøfiendtlige og derfor bør begrenses til å være færrest mulig.
Det er en grunnleggende håpløs holding å ha og signaliserer at et menneskefiendtlig syn ved at man mener at trær er viktigere enn mennesker.
Andre tiltak som kan nevnes i samme sleng når vi er inne på denne sorten miljøtiltak er å skjære ut alle setebeltene i bilene, forby sunne matvarer, legge ned helsevesenet etc…
Med andre ord ikke noe vi trenger å ha med i programmet.

Programsekretariatet sa...

aksel
Om ikke riktig så spissformulert, så var det vel noe av dette jeg lurte på...

Anonym sa...

Dette blir det ganske enkelt umulig å administrere. Når jobber du overtid? Skal skattekontoret gå gjennom timelister, fravær og slikt også? Er det ikke også et poeng at skattesystemet er enkelt og ovesiktlig?

Forslaget har en forståelig begrunnelse, men vil bli umulig å gjennomføre.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Tror du har rett i at dette blir byråkratisk. Svaret er nok som Vox ville ha støttet: Innføre flat skatt. punktum. Og skjer ikke det, vel så koster vel dette forslaget mer enn det smaker.