torsdag 15. mai 2008

Yrkesfag

I underkant av halvparten av landets vgs-elever går på yrkesfag. Og vi trenger dem alle: rørleggere, snekkere, frisører, bakere, mekanikere - for å nenve noen. I skolepolitikken snakkes det mye om de allmenne fagene - særlig basisfagene. De er selvsagt viktig for alle. Det man kanskje kan lure på er imidlertid om oppmerksomheten i for stor grad er rettet mot de teoretiske fagene? Ikke at den innsatsen skal reduseres, men lar det seg gjør å øke innsatsen og oppmerksomheten mot yrkesfagene?

Er du enig? I såfall, har du forslag til noen korte formuleringer som kunne passe i et stortingsvalgprogram (det holder med 2-3 setninger)?

1 kommentar:

Arne SK sa...

1. Basisfagene, eller almennfagene, MÅ yrkesrettes. Det er de ikke i dag. De må også tilpasses det enkelte yrkesfag.
2. Yrkesfagene må få større støtte til LÆREMIDLER. Forlagene satser ikke på fag med mindre enn 1000 elever i kullet. Resultate blir dårlig, særlig når godkjenningordningen for lærebøker i VGS er borte.