tirsdag 20. mai 2008

Krimutfordringer?

Hva er de største kriminalitetsutfordringene i Norge? I en artikkel programkomiteen har mottatt, sies det:
En av de største utfordringene er den internasjonale, organiserte kriminaliteten. Vi ser i dag globale trender med organisert kriminalitet som sprer seg og danner nettverk på tvers av landegrensene. Disse nettverkene kan brukes til ulike former for kriminalitet som narkotika, menneskehandel, spritsmugling, økonomisk kriminalitet, finansiering, ran, terror som danner egne subkulturer i Norge. Vi ser en stadig råere vold og brutalisering for å holde indre disiplin. Vi har også utfordringer knyttet til den skjulte og mer hjemlige volden, som vi ikke ser, og beskyttelsen av de svakeste i et stadig mer komplekst samfunn.
Bør dette ligge til grunn for kriminalitetspolitikken i neste stortingsvalgprogram, eller er andre ting viktigere å ta tak i?

3 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Artikkelen treffer spikeren på hodet. Det er her vi har de største utfordringene innenfor kriminalitetsbekjempelse.

Politikerne er flinke til å snakke om nærpoliti og forsvare en utdatert lensmannsordning. Det er vel og bra, men i virkelighetens verden er det nå i stedet helt nødvendig å sentralisere ressursene for å etterforske slike saker mer effektivt.
Politiet må i større grad kunne brukes på tvers av distriktene og landegrensene. Til det trenger vi å styrke de sentrale politiorganene. Mulig man bør gå så langt som å samle disse (Kripos, Økokrim, Pst, UP) i en ny operativ etat i likhet med Rikspolisstyrelsen i Sverige.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Da noterer jeg synspunktet! :-)

Liberalkonservativ Bergenser sa...

Vi bør i større grad få salg av rusmiddel inn i kontrollerte former, dette innebærer da og liberalisering av narkotikapolitikk og prostitusjon. Vi må skape et åpent marked der vi ikke har rom for bakmenn, for som Milton Friedman sa, null-toleransen i USA var veldig prisdrivende og skapte et marked for kriminelle.

Er forøvrig veldig enig i det verdikonservativ sier, vi trenger stentralisering for å løse de store oppgavene.