fredag 30. mai 2008

Alle må Få Pensjon?

Regjeringen har som kjent spyttet milliarder av kroner inn i årets lønnsoppgjør blant annet til AFP. Noen vil hevde at dette er betaling for støtte til LO. Uavhengig av det; i dag er det i hovedsak organiserte med tariffavtalebestemmelser som nyter AFP-ordningen. Med andre ord, mange arbeidstakere betaler skatt, men må altså glemme å få ta del i disse rettighetene.

Hva synes du: Bør ordningen videreføres uendret, strammes inn, eller gjøres tilgjengelig for alle arbeidstakere?

Ingen kommentarer: