fredag 23. mai 2008

Energi vs lokal selvråderett

Et forslag Programkomiteen har mottatt lyder:
Behov for energi er av en så stor betydning for velferden i hele landet, at hensyn til nasjonale behov må overprøve lokale beslutninger.
Det vi i realiteten blant annet snakker om er for eksempel utbygging av vindmølleparker både til havs og på land, bygging av ny/utbedrede kraftverklinjer osv.

Er dette greit?

Ingen kommentarer: