torsdag 22. mai 2008

Lokalradio

Også i neste stortingsvalgprogram vil det være avsnitt om mediepolitikk. Både pressestøtte og NRK-lisens vil bli behørig debattert i den forbindelse.

Noe helt annet er Lokalradio - hvor programkomiteen har fått innspill om å "mene" noe om det. Dvs ta det med i programmet. Hm..er det nødvendig, og hvordan da? Det viktigste vi kan si er vel at vi ønsker mangfold og konkurranse i denne sektoren.-

Synspunkter?

2 kommentarer:

RadioStian sa...

Er det nødvendig? JA! Det faktum at få/ingen politikere har satt seg inn produksjonsvilkårene for lokalradio (Olemic Thommesen er til en VISS grad unntaket...) er vel årsaken til de særs begrensede utviklingsmulighetene bransjen har hatt helt siden åpningen for kommersiell radiodrift på 80-tallet..

Konkurranse og mangfold er fint. Problemet er at dette prinsippet har blitt gjennomført på en ekstremt klønete måte. Eksempel: Flere ulike konsesjonærer på èn frekvens til ulike tider. Dette skaper ikke mangfold - det skaper rot, og det er naturlig at lytterne dermed velger bort lokalradio til fordel for aktører som leverer et helhetlig produkt. Forhåpentligvis blir dette bedret etter innføring av den nye ordningen med endel 24-timerskonsesjoner til den kommende konsesjonsrunden.

I tillegg til ønsket om mangfold og konkurranse håper jeg for bransjens del at det politiske Norge sørger for levelige konsjesjonsvilkår som bidrar til vekst og verdiskapning, mulighet for inntjening og skaping av arbeidsplasser. DA kan lokalradioene både utføre sin misjon som lokale nyhets- og kulturformidlere - OG konkurrere mot riksdekkende media.

Se forøvrig artikkel i Kampanje om den pågående konsesjonstildelingen: http://www.kampanje.com/medier/article243919.ece


Forøvrig må jeg si jeg liker idèen bak en programblogg! :-)

Programsekretariatet sa...

radiostian:
Her var det flere gode poenger, og etter hva jeg forstår fra en som vet hvor skoen trykker. Dette tar vi med oss. :-)

Jeg liker også ideen bak bloggen ;-D

Kan også bekrefte at innspill herfra blant annet er gått inn i Høyres nye prinsipprogram som ble vedtatt forrige måned. Og nå står stortingsvalgprogrammet for tur...