mandag 19. mai 2008

Hva er det med LO?

Litt på siden av programarbeidet, men det berører arbeidslivet og er sånn sett relevant.

I følge NRK skal LO streike på flyplassene fordi YS har forhandlet frem bedre avtale for sine medlemmer. De beskylder arbeidsgiver for splitt og hersk, noe YS avviser.

Kan det være at YS er bedre forhandlere enn LO, eller har viktigere medlemmer enn LO? Det er sikkert litt hardt å innrømmer det, men regjeringen sitter ikke overalt og kan gi LO alt de peker på...

(For at ingen skal misforstå: Herfra respekteres alle partene i arbeidslivet, og det norske forhandlingssystemet.)

Er dette velkommen til virkeligheten for LO?

2 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Jeg syntes at Høyre bør endre sin retorikk i forhold til LO. Vi må erkjenne organisasjonens viktige og innflytelsesrike posisjon i samfunnet og satse på et best mulig samarbeid - i stedet for å bruke krefter på å angripe det fagpolitiske samarbeidet. Så er jeg enig i at dette samarbeidet bak lukkede dører på mange måter kan diskuteres, men dette er etter min mening som sagt lite fruktbart.
Høyre i en fremtidig regjering vil ha behov for et godt samarbeid med alle arbeidstakerorganisasjonene, ikke minst LO.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Et stykke på vei enig med deg, samtidig går du i fellen som mange andre gjør hvis du setter likhetstegn mellom fagbevegelsen og LO. Og da mener jeg ikke at LO ikke er en del av fagbevelsen, men en av fire hovedorganisasjoner. Hvor de andre tre tilsammen (med frittstående forbund) er like store som LO. Det *glemmer* man litt for enkelt og gir dermed en urettmessig definisjonsmakt til en arbeidstakerorganisasjon.

Derfor er det også interessant å se i dette tilfellet at YS (som organiserer andre grupper/flere medlemmer i luftfarten) kan se ut til å få gjennomslag i motsetning til LO.

Det er altså ikke snakk om for/i mot faglig arbeid, men for å ta *hele* fagbevegelsen på alvor; ikke kun en organisasjon.