onsdag 7. mai 2008

Apropos mål og virkemiddel

Det kan noen ganger være et nyttig kontrollspørsmål - å spørre om hva som er mål og hva som er virkemiddel. For eksempel i helsevesenet. Høyres Programkomité hadde på mandag også møter med forbund som organiserer arbeidstakere i helsesektoren.

Da de presenterte seg poengterte de at pasienten er viktigst. Det er jo bra. Dermed var oppfølgingsspørsmålet interessant - dvs svaret: Dersom pasienten er viktigst, er det da avgjørende om vedkommende får hjelp av personell som er ansatt i offentlig eller privat intsitusjon - så lenge det offentlige har ansvar for å betale?

Svaret var i grunnen ikke overraskende, dessverre. "Det beste er at helsevesenet er driftet av det offentlig. Det er ugreit at private kan tjene penger og kanskje ta ut overskudd." (Slik sykehussektoren er i dagens Norge kan vel neppe dette være noen stor problemstilling.) Men altså; plutselig er ikke lenger pasienten viktigst. Derimot at noen kan komme til skade for å tjene penger.

Jaha, hva sier vi til dette da?

2 kommentarer:

Carl Christian sa...

Hehe... ja, jeg hørte endelig den debatten der. Det er nesten utrolig. Hun dama sa noe om at "Dersom private skal drive med overskudd så må de redusere bemanningen eller kutte på annet vis, for vi pløyer alle penga tilbake på best mulig vis."
...og retorikken hos radiointervjueren (og medier gennerelt forsåvidt) går på at man mø/bør ha edlere motiver enn å tjene penger når man setter i gang med investeringer og prosjekter. jeg tror det er det som er viktig. Å arrestere den retorikken. ikke komme med unvikende svar om at "Det er et godt prosjekt og en sak som det er viktig å støtte osv."
Jeg synes slike svar ol langt på vei sier seg enig med spørsmålsstiller premiss om at å tjene penger er grådig/griskt, og dermed feil. På den måten kan man heller aldri vinne debatten mot sosialister/sosialdemokrater.

Neste gang håper jeg det er en investor, høyrepolitiker eller annen som sier noe ala: "-Ja, jeg/vi går inn i dette fordi jeg/vi tror jeg/vi kan drive dette bedre og billigere en staten. Jeg/vi tror jeg/vi kan få et lite overskudd, og jeg/vi tror jeg/vi kan gi pasientene (eller hva det er neste gang) et bedre tilbud til den sammen/en billigere penge. Dette er et område som jeg/vi kjenner godt, og derfor har jeg/vi gode foruttsettninger for å drive det godt. At formålet i seg selv er samfunnsnyttig og godt ser jeg på som en hyggelig bonus!"

Noen må sette skapet på plass og fortelle disse folka at vi lever i en markedsøkonomi, ikke en kommuniststat.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
tiltredes.