tirsdag 6. mai 2008

Klima - energi - bil

Deler av Høyres programkomite hadde i går møte med en rekke organisasjoner for å få innspill og synspunkter på det kommende stortingsvalgprogrammet. Det var en svært variert dag både med tanke på sektor og konkrete bidrag.

Et av de interessante innleggene dreide seg om energi: Effektivisering og fornybar energi på en rekke bruksområder. Det ble blant annet påpekt at til tross for at vi allerede er flinke til å gjøre mange produkter energigjerrige, så øker det alminnelige forbruket så mye at det spiser opp innsparingen. Bildet er ikke helsvart, for den teknologiske utviklingen birdra stadig til nye og enda bedre produkter. For eksempel el-biler. Batterikapasiteten er en helt annen enn for få år siden, noe som gjør bilen anvendelig for mange flere. Og utslipp fra transport er størst og en voksende klimaproblem. Med andre ord, her er det mye å hente.

Dette bringer meg over på et sidespor. I går kunne vi også høre på nyhetene debatt om etablering av 3000 p-plasser i Bodø sentrum. Jeg skal ikke ta stilling til tallet, men poenget med biler vs kollektivtrafikk. Utenom storbyene og særlig i distriktene har folk behov for bil, for å kunne opprettholde dagens bevegelsesfrihet. Skal de fortsatt få lov til det, og skal det heller stilles strenger miljøkrav til bilne? Eller er det greit å gjøre det vanselig å bruke bilen?

7 kommentarer:

Carl Christian sa...

er bilen målet eller middelet?

Programsekretariatet sa...

carl christian:
bilen er det samme som konkurranseutsetting - virkemiddel.

At du kan finne på å spørre om noe sånt 'a gitt :-)

Carl Christian sa...

når man hører enkeltes retorikk (kanskje NAF og Frp spesielt, men tidvis også enkelte andre) så skulle man tro at bilen er målet, selve reisen et onde og all annen transport (sykkel, buss, tog, gående etc) hindringer....

...og det er vel det som er poenget mitt, bilen er bare et av flere virkemidler for å få gjennomført våre reiser. Derfor trenger vi politikere som er tøffe nok til å tilrettelegge transportmulighetene slik at alle har best mulig sjanse til å komme seg enklest mulig frem, raskest mulig, at det blir minst mulig støy, minst mulig arealbruk, tryggest mulig etc... i mine øyne er bilens effektivitet omvendt proporsjonal med befolkningstettheten, og da sier det seg vel selv at 3000 nye parkeringsplasser i Bodø sentrum høres ut som en ensidig og derfor feil satsning... (men, jeg kjenner ikke Bodø, området rundt osv... - så derfor er dette kun en generell betraktning...)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg forstår hva du mener, men kunne altså ikke dy meg for å svare deg litt retorisk tilbake.

Når det gjelder Bodø kjenner jeg byen såpass at jeg undrer meg litt over antallet - det ER voldsomt. Samtidig støtter jeg intensjonen om at det i det omlandet er man nødt til også å legge til rette for biltransport.

Verdikonservativ sa...

Høyre bør legge opp til en nyansert debatt om innføring av køprising i de tre største byene.

Resultatet fra Stockholm viser bla 20 % mindre utslipp og bedre fremkommelighet for buss.

Saken er problematisk, bla fordi en slik prising kan ramme nødvendig sosial kjøring. Dette må derfor gjennomføres på en slik måte at tiltaket ikke får uønskede virkninger.

Uansett bør dette drøftes med sikte på stortingsvalgprogrammet. Det er viktig at Høyre fremstår med en troverdig miljøprofil, også ved å kunne stå for upopulære standpunkter.

Ting sa...

Førde i Sogn og Fjordane er et godt eksempel på hvor ekstrem vår trang etter bil i stedet for kollektiv kan være. Det åpnet nylig et nytt stort varehus ute på Brulandsvellene. De har et område som er omlag like stort som varehuset til parkering. Området er enormt.
Nærmeste nabo til dette varehuset ønsket å bygge billige leiligheter til ungdom i etableringsfasen, men ble møtt med krav av politikerne til å bygge parkeringsgarasje. Forskjellsbehandlingen er utrolig. Er det noen som skulle hatt parkeringsgarasje, så var det varehuset!
En annen latterlig sak, er denne:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.6224670

Programsekretariatet sa...

Ting:
Prioriteringen høres litt underlig ut, ja. Hva var begrunnelsen da?