tirsdag 27. mai 2008

Arbeid av ulik verdi

I Norge heter det seg at man skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Da lurer jeg på om den samme forståelsen gjelder den andre veien; altså at man skal ha ulik lønn for arbeid av ulik verdi. Det er ikke meningen å drive ordgyteri, men det er grunn til å gjøre seg noen tanker ifm lønnsoppgjøret. Noen vil ha betalt for høy utdanning. Andre vil minske gapet mellom høyt- og lavtlønte.

På siden av dette er vi tydeligvis kommet i en situasjon hvor arbeidstakere rømmer offentlig sektor, fordi de kan få høyere lønn i privat sektor. Med andre ord markedet fungerer - i allefall mellom sektorene. Hva skjer da i offentlig sektor? Er situasjonen et resultat av årelangt arbeid for å bekjempe "markedsmekanismene" i den sektoren? Alle *skal* tjene det samme, nesten uavhengig av utdanning, erfaring og kanskje ikke minst - kvaliteten på arbeidet som gjøres? Har vi i realiteten fått et solid bevis på at den sosialdemokratiske lønnspolitikken ikke fungerer?

Om noen provoseres er det bra dersom det bidrar til refleksjon. I forbindelse med programarbeidet kommer Programkomiteen neppe til å mene noe lønnspolitikken - utover at det er et anliggende mellom partene. Derimot er komiteen på flere områder opptatt av å ta markedet i bruk som er virkemiddel, men ikke uhemmet bare så det er sagt.

Har offentlig ansatte seg selv å takke? Eller er de alle like utrolig dyktige, og fortjener den samme (høye) lønnen?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei!
Det er faktisk helt utrolig at et såpass stort parti som Høyre, som i tillegg har forhåpninger om å overta regjeringsposisjonen etter Stoltenberg II, ikke har tatt stilling til i likelønnspolitikken! Tenk å være så tafatt når man er presentert for hva som legges fram i rapporten til likelønnskommisjonen. Tross i et såpass "ullent" mandat fra regjeringens side, har de klart fått frem de helt urimelige lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker i høyskolegruppen (viser seg å være opp i 40%(!)). Det sier seg selv da (er også sterkt anmodet av likelønnskommisjonen) at det lønnsgapet som finnes må dekkes utenfor lønnsoppgjørene. Hva har dere som parti tenkt å gjøre med det? Tydeligvis ingenting, og dermed vil dere tape i hvert fall hundre tusen stemmer ved neste Stortingsvalg i 2009. Kom på banen, Høyre!

Programsekretariatet sa...

anonym:
en pussig kommentar du har. Posten prøver å reflektere rundt det sentrale lønnsforhandlinger vs lokale lønnsforhanldinger. I denne posten har vi ikke drøftet problemstillingen til likelønn.

Det er også en viktig sak. Og da er det er det heller ikke dumt å se på hva fagbevegelsen selv sier - som jo er noe av grunnen til at innstillingen fra likelønnskommisjonen ble som den ble.