onsdag 28. mai 2008

Forsvaret fremover

Forsvaret er i utvikling. Etter planen skal stortinget behandle forsvarsmeldingen før sommeren. Den vil omtale opp-/nedbygging av forsvaret, konsekvenser for lokale militærleire som eventuelt skal legges ned, trolig noe om verneplikt mm.

Lokaliseringsdebatt er ikke tema nå, men hva mener du er viktig å ivareta i denne sammenhengen og i stortingvalgprogrammet for neste perioder?

6 kommentarer:

Arve Edvardsen sa...

Basert på formuleringene i prinsipprogrammet bør Hæren styrkes i neste stortingsperiode.

I den forrige langtidsplanen som ble lagt frem av Krohn Devold (Stprpr nr 42) var hærstrukturen basert på 2 brigader. I stående og en mobiliseringsbasert.
Til tross for at trusselbildet ikke endret seg i positiv retning, ble mob-brigaden allikevel nedlagt.

For at Hæren skal kunne ha evnen til å forsvare noe mer enn en bydel i Oslo, anbefaler jeg at derfor at mob-brigaden blir gjennopprettet.

Anonym sa...

For de av oss som har arbeidet i forsvaret og sett den evindelige sløsingen av penger og dårlig planlegging ,så tror jeg at mange med meg mener at forsvaret ikke bør få en krone mer. Forsvaret sløser bort utallige miliarder på å bygge nye anlegg bare for å legge dem ned noen mnd. eller år etterpå, stortinget må i sammarbeid med forsvaret bestemme seg for hva og hvor vi vil ha et forsvar og hvilke oppgaver det skal ha.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Det var klar tale*..sløsing med penger.."

Kan det kanskje være der som i helsevesenet, behov for bedre økonomistyring?

Sverre sa...

Høyre har alltid, slik jeg husker det, vært et stabilt støtteparti for Forsvaret og Forsvarets ledelse. Jan Petersens innlegg som saksordfører for Langtidsproposisjonen var i så måte en skuffelse. Hans vurderinger rundt de nilitære råd som Stortinget har fått er i beste fall overraskende. ("har opplevd at det finnes et vell av fagmilitære vurderinger" og at "Det er nasjonalforsamlingens oppgave å vurdere de faglige rådene vi får, men faglige råd er forskjellige"). Det er Forsvarssjefens oppgave å presentere et samlet militært råd. Dette synes Petersen og komiteen å neglisjere. Stortinget, med Høyres støtte, har neglisjert tre Forsvarssjefers klare råd om at vi ikke har råd til MTBer. I neste Stortingsperiode vil vi få det fjerde rådet, formodentlig av den fjerde Forsvarssjefen, om at MTBene er overlappende kapasitet som vi ikke har råd til. La oss starte neste periode med å feste lit til Forsvarssjefen når det gjelder den nære framtid, og heller fokusere på de lange linjene i forsvarspolitikken.

Programsekretariatet sa...

Sverre:
OK. Noterer det du sier. Noe av det som har vært problemet med forsvarsmeldingen som stortinget ble forelagt, er at tallunderlaget ikke følger med. Dermed er det ikke mulig å ettergå regjeringens vurderinger for valg av sine løsninger. Denne gangen sitter man altså ikke med all informasjon.

Når det gjelder MTBer kjenner jeg ikke forhistorien godt nok. Har fått referert at på et tidspunkt var det et sterkt råd fra forsvaret selv om at de burde anskaffes...senere har man ikke hatt råd til å drifte dem. Høres litt frem-og-tilbake ut på rådgivningssiden synes jeg.

Rex Lupus sa...

Nå er det på tide at vi blir konkrete og målbare i de krav vi setter til Forsvaret. I tillegg bør vi starte en debatt innad i Høyre rundt verneplikt. Vi vet ikke hva vi vil med denne verneplikten. De aller fleste av oss vet ikke hva verneplikt innebærer, noe diskusjonen avspeiler klart.