mandag 31. mars 2008

Fredsstyrker?

Omsider har regjeringen lagt frem meldingen om forsvaret. Jeg tipper det blir mye debatt både om størrelse, lokalisering - og litt om kvinnelig verneplikt eller ikke. Et helt annet poeng i denne debatten kommer andre steder fra, og er et av flere innspill som er kommet også til Programkomiteen:
1) Forslag om å få utført en mulighetsstudie om innføring av en sivil fredsstyrke i et samarbeid mellom Staten og det norske sivilsamfunnet, basert på modeller fra Tyskland og andre europeiske land.

2) Forslag om å utvikle siviltjenesten til å bli en fredsrelevant tjeneste og et første skritt på veien mot en yrkeskarriere som fredsarbeider, slik den militære førstegangstjenesten kan være starten på en yrkesmilitær karriere.
Dette er jo litt utradisjonelt, men likevel: Hva synes du om forslagene?

Ingen kommentarer: