onsdag 12. mars 2008

Dokumentavgiften

Den er sterkt mislikt av mange, mens noen liker den. Det store flertallet er imidlertid i mot avgiften, og ønsker at den avskaffes. Det er mulig. Det vil nødvendigvis føre til noen færre inntekter til staten, men går også an å håndtere.

En motforestilling mot avvikling av dokumentavgiften, er at den neppe vil føre til lavere priser på hus/leiligheter, i steden vil hele gevinsten gå i lomma på selger. Det er mulig. På den annen side: Selger har allerede betalt avgift ved sitt tidligere kjøp, da kan det kanskje være greit at det kompenseres. Uansett er det også markedet som avgjør hva salgsprisen er, og de fleste av oss foretrekker vel å forholde oss til en endelig sum - og å slippe å få en avgift på toppen av det igjen.

Hva tenker du om dette? Spørsmålet er om dette skal innarbeides i neste stortingsvalgprogram - avvikling av avgiften altså. På en eller-annen måte.

7 kommentarer:

Vox populi sa...

I dag er dokumentavgiften en ekstraskatt på salg av bolig, mens den i utgangspunktet skal dekke statens kostnader ved tinglysing av eiendomsoverdragelser.

Siden den er %-basert slår den urimelig ut. Det tar ikke lenger tid å ordne papirene for et hus til 5 millioner, enn et hus til 500 000. Derfor bør dokumentavgiften være den skal være, en avgift som dekker kostnadene. Som å få utstedt et pass.

For en stat som flommer over av penger, er ikke inndekning noe stort problem. Derfor bør Høyre få det på plass i programmet. Ikke avvikling, men en avgift basert på kostnadsinndekning.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Jeg er enig i at inndekning av avgiften lar seg håndtere.

Oppfatter jeg deg riktig; du mener det bør settes et tak på avgiften (den SKAL bare dekke kostnadene), men altså ikke avvikles helt?

Vox populi sa...

Ja, jeg mener vi skal betale de reelle kostnadene staten har med å registrere dokumentene.

Jeg vil anta at de ligger på et nivå et sted mellom 500 og 1000 kr.

Verdikonservativ sa...

Hvis Høyre skal foreslå en reduksjon på inntektsiden i statsbudsjettet bør inndekningen påvises samtidig.

Et godt argument for å se nærmere på dette er den urimelige forskjellsbehandlingen mellom omsetning av selveierleiligheter og aksje/andelsleiligheter hvor sistnevnte ikke utløser dokumentavgift.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Enig i begge poengene dine, og til det første: Er det ett parti i dette landet som er opptatt av økonomisk ansvarlighet så er det Høyre.

Det er således god grunn til forsatt å forvente sammenheng mellom inntekter og utgifter fra Høyres side :-)

Q sa...

Enig med Vox Populi om at dokumentavgiften bør tilsvare kostnadene med dokumentene, og ikke brukes som en ekstrabeskatning på boligsalg.

Jeg reagerer ikke om man tar inn noen kroner ekstra, og det kan også være forskjellige klasser. Leilighet til 200 000 eller enebolig til 13 millioner er ikke helt det samme. Det kan nok tenkes at det bør være en forskjell.
Men når det brukes prosenter, og prosentsatsen er urimelig høy blir det helt feil.

Kanskje man bare bør senke prosentsatsen slik at det blir et samsvar mellom avgiften og det faktiske kostnadene, men at det likevel er proporsjonalt etter verdi.
Når avgiften i dag er 2,5% så blir det for mye. 0,25% virker mer logisk, men jeg er ukjent med utgiftene.

I alle fall handler dette mest om anstendighet. Kalles det en "dokumentavgift", så er det dokumentene som det skal betales for. Ikke generell skatt.

Programsekretariatet sa...

q:
Notert! :-)