torsdag 6. mars 2008

Lik moms på aviser, blader, nett osv?

Jeg skal ikke denne gangen ta opp spørsmålet om pressestøtten, men lufte et innspill som er kommet. Bør Høyre gå inn for følgende:
Gjennomføre en avgiftsmessig likebehandling av aviser og ukepresse og oppdaterer mediepolitikken så den er i tråd med den teknologiske og innholdsmessige utviklingen.
Dette lyder muuligens litt ullent, men begrunnelsen for innspillet er interessant. Aviser gir ut magasiner, samtlige mediehus utgir stoff i stadig flere kanaler, NRK og TV2 er på nett og radio etc. Til tross for stadig mer likt innhold lever mediene under ulike momsregimer: Papiravis 0%, ukeblad 25%, radio 0%, NRK lavmoms på krinkasting og 0% på nett. osv

Det er forresten 25% moms på SMS; 25% moms for video på betalte nettsteder, men 0% moms på gratissteder. I Ytringsfrihetskommisjonens innstilling heter det at det ikke bør være moms på det trykte ord.

Er det noen som har tanker om denne problemstillingen?...

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg kan ikke se at vi trenger å ta vekk momsen på sladderpresse.

For min del kan man enkelt si det slik at momsfritaket bør beholdes på alt som er relatert til politikk (det er her pressen har sin rolle som 4. statsmakt, ikke innen sportsnyheter o.l.). Kan det ikke relateres til politikk, bør det ikke få statsstøtte.

PS: vanskelig å trekke skillelinjene opp i praksis her, men kanskje man kan sette en magisk grense på, tja, 36.5%? ;)

Programsekretariatet sa...

arsethica.org:
Det magiske tallet var vel i sin tid 36,7 eller noe sånt :-)

Spørsmålet er vel i grunne hva som skal være det prinsippielle utgangspunktet, og det er vel i den retningen du peker..."relatert til politikk"? Noterer synspunktet.

Carl Christian sa...

så lenge dere ikke bruker for mye tid på om det skal være 0%, 10% eller 25% moms på gratistjenester, så er det meste greit for meg.

Spørsmålet for meg blir om man klarer å opprettholde en ordning der nyhetsformidling (politikk, samfunnsdebatt) gis fordeler synes jeg det er fint. (altså langt på vei enig med arsethica)
Skjønner forøvrig at dette fort blir vanskelig. Er kultur og evt også sport en del av samfunnsdebatten? Hvordan defineres i så fall kultur? Hvor går grensen mellom sport, sladder og kultur?

Kanskje vi bør utnevne et kobbel byråkrater som kan vurdere hver eneste publikasjon og så momsbelegge utgiver med 25% for den prosentandelen av utgivelsen som ikke er politikk og samfunnsdebatt (sett i forhold til totalprisen selvsagt)...?

:D

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg er enig i at dette er noe som neppe fortjener å bli brukt mye tid og ressurser på. Når det er sagt, synes jeg du er litt mindre prinsippiell enn du pleier :-)

Hvorfor er det f.eks greit å ta moms på "sladder, men ikke sport - eller kultur for den saks skyld. Noen vil kanskje mene at f.eks, Se og Hør er en del av den norske folkekulturen? (Jeg spissformulerer litt håper jeg, fordi jeg ønsker meg litt mer refleksjon fra deg).

Anonym sa...

En MVA sats (20% er lett å beregne)for alle varer og tjenester solgt i Norge.

Tenk hvor mye byråkrati som kunne vært spart, og hvor enkelt dette ville vært for bedriftene å administrere.

Programsekretariatet sa...

anonym:
er litt enig med deg :-)

Carl Christian sa...

først vil jeg si at jeg aldri har hatt som mål å fremstå som spesielt prinsippiell, snarere tvert i mot, jeg synes prinsipper er vanskelige, og mener at situasjoner må være avgjørende faktor. Men man trenger selvsagt noen verdier og grunnholdninger som et utganspunkt.
Vel.

Fint at du tok alvoret i den siste spøken min. Grensegang mellom politikk, seriøsitet, kultur, sport og sladder vil ofte være vanskelig å trekke. Derfor kan jeg også forstå (evt være enig i/støtte) om man vil gå for fult momsfritak, evt lik moms på all informasjonsformidling.
Men...
Jeg synes nyhetsformidling er viktig. Det er noe jeg synes det er riktig at samfunnet støtter. (jeg synes feks også at et statsdrevet NRK bare er bra, men lisensen kunne gjerne vært overført til skatteseddelen.) Momsfritak og pressestøtte er to av flere mulige verktøy for slik støtte. Så da kommer man tilbake til at jeg synes momsfritak er ok, og at å trekke en grense mellom debatt og sladder kan være fornuftig. Hvordan den grensen skal trekkes, og hvordan man fordeler subsidieringen av nyhetsformidling blir da en følgedebatt. Føler ikke at jeg har alt for mye å bidra med til en sånn debatt.

hmmm... jeg synes ikke jeg klarte å gjøre dette noe klarerer... Hverken for meg selv eller dere...
...tror jeg heller sier god helg!

Carl Christian sa...

å nei og nei anonym...
Tenk alle de tapte arbeidsplassene....
;)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
OK - skal ikke forvente at du er prinsippiell, men jeg forventer at du er reflektert :-D

Ja denne saken er ikke opplagt, men du bidrar med poenger. Tror også jeg skal gjøre som deg: Ønske god helg! :-)

Anonym sa...

Synes jeg ser Akergata's overskrifter hvis Høyre foreslår flat sats 20% MVA på alt:

Høyre vil gjøre det dyrere å:
- trene
- utdanne seg
- lese aviser
bla, bla, bla

Sannsynligvis ville det ikke kommet ETT ord om at forslaget sparer X antall millioner kroner i staten, Y antall millioner kroner i administrasjon i næringslivet.
Og poenget om at alle ville fått fradrag for inngående MVA, slik at nettoeffekten på prisen ut blir <20% ville vel gått de fleste hus forbi.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Tror dessverre du har helt rett. Der oppmerksomheten rettes er der hvor noe blir "værre"; uavhengig av om helheten er god. sukk.