mandag 3. mars 2008

Brustad får et halvt år

I sin innledning på Høyres sentralstyremøte i går, kom Erna Solberg med klare krav til helsemeinisteren om å rydde opp i helsevesenet. Og hun uttaler:
Vi gir helseminister Sylvia Brustad 6 måneder på å rydde opp i kaoset i sykehusene. Hvis hun ikke klarer det må vi se på hele helsereformen på nytt."
Samtidig kom hun med 5 råd til helseministeren for å ta tak i opprydningen:
1. Helseministeren må gjenerobre kontrollen med helseforetakene, identifisere hva som koster, hvor mye det koster og hvordan forsvarlig økonomistyring kan innføres i alle ledd.
2. Helseministeren må lage en nasjonal helseplan som gir stortinget ansvar for de store føringene og som overlater de mindre spørsmålene til sykehusene selv.
3. Samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må bli bedre.
4. De mest akutte problemene må løses ved å kjøpe ledig kapasitet av private aktører, og ved å overlate enkelte av tilbudene til private som har bedre forutsetninger for å tilby tjenestene
5. Brustad må ta prioriteringsdebatten. Helseforetakene vil aldri kunne gjøre alt for alle, men folk skal være trygge på at det helseforetakene gjør, det gjør de godt.
Hva tenker du om dette?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Uten at jeg har noe særlig rede på dette, mener jeg at Høyres stadige hakking på Brustad er noe overilt. Høyre burde i stedet arbeide for et reelt politisk alternativ, eventuelt ta det med ro. Jfr. også denne bloggpubliseringen:
http://voxpopulinor.blogspot.com/2008/03/vrt-syke-helsevesen.html

Programsekretariatet sa...

anonym:
All den tid regjeringen bruker - og misbruker - enhver anledning til å påstå at alt er så mye bedre nå, må vel noen kunne påpeke at det ikke er tilfelle?

Hvis du med "denne bloggpubliseringen" viste til bloggposten her, så mener du vel ikke at Programbloggen skal unnlate å referere de krav Høyre stiller for fortsatt støtte opp om en helseforetaksreformen? Eller?

Anonym sa...

Jeg er helt enig i at helseforetakene må ha en forsvarlig økonomisk styring. Ellers går det kun utover foretakene selv på lengre sikt. For øvrig er jeg litt motstander av begrepet helseforetak, sykehus passer bedre overens med den offentlige velferdsintensjonen (som også Høyre støtter opp om). Undertegnede kjenner en god del som arbeider i sektoren, og som hver dag kjenner på kroppen strukturproblemer som i seg selv bidrar til å undergrave et av verdens økonomisk høyest støttede helsevesen. Disse problemene er på mange måter et moderne fenomen, og skyldes slik jeg har forstått det, dels de mange og store reformene de siste årene, dels manglende forståelse for ulike aktørers økonomiske og juridiske roller. Da hjelper det ikke med enda flere reformer, som Erna Solberg så populistisk snakker om i media.

Ellers er det skrevet en interessant kronikk om de såkalte helsekøer i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/02/20/527448.html

Verdikonservativ sa...

Rådene virker greie, men spørsmålet er om ikke strukturen er for komplisert med for mange ledd mellom helsestatsråden og den enkelte sykehusdirektør. Ikke nok med at vi har et helsedirektorat, men den stakkars sykehusdirektøren skal i tillegg ha eget styre samt helseforetaket i mellom. Dette bør det ses nærmere på.

Programsekretariatet sa...

anonym og verdikonservativ:
Er enig i flere av poengene. Tror nok også jeg kan driste meg til å si at det ikke er et mål i seg selv å komme med nye reformer. Men vi står overfor en sektor som gjennom flere regjeringer har vært budsjettvinner - når man ser på beløpet som forvaltes. Likefullt går sektoren med underskudd..uten at noe skjer. Køene vokser, og regjeringen frastår i økende grad fra å bruke tilbud fra private sykehus.

Å bare skulle lene seg tilbake, er vel ikke løsningen?