fredag 14. mars 2008

Skille kirke og stat

Innstilling til nytt prinsipprogram for Høyre, er som nevnt i tidligere post, nå klar. Når det gjelder å skille kirke og stat er det både en klar formulering og en dissens. Det hele lyder som følger:
Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv, men tro er et personlig anliggende. Det er unaturlig at staten har en religion. Derfor vil Høyre endre forholdet mellom kirke og stat ved å løse opp Kirkens grunnlovstilknytning. Den norske kirke skal likevel ha en særstilling i det norske samfunn.

DISSENS: Endre siste setning til: Den norske kirke skal likestilles med andre trossamfunn.
Dette skal Landsmøte ta stilling til 25-27 april. Synspunkter?

17 kommentarer:

Carl Christian sa...

Synes at poenget om den kristen kulturarv som grunnlag for å gi kirkens særstilling bør flettes inn i teksten. Verdikonservativs saksing fra det danske folkeparti var et veldig godt eksempel. Foreslår at det sys inn.

Eksempel:
"Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv, men tro er et personlig anliggende. Det er unaturlig at staten har en religion. Derfor vil Høyre endre forholdet mellom kirke og stat ved å løse opp Kirkens grunnlovstilknytning. Siden den kristne kulturarv er en sentral del av norsk identitet og den norske kulturarv, skal den norske kirke likevel ha en særstilling i det norske samfunn."

Dette gjør det kanskje mer spiselig for enkelte av dissidentene...?

Programsekretariatet sa...

carl christian:

Interessant forslag; så gjenstår å se hvordan landsmøtet vil behandle denne saken.

Anonym sa...

Jeg tror det er lurt at man nå tenker seg nøye om. Det må være lov å tenke velgerkonsekvenser. Jeg tror at Høyre har veldig mange sympatisører som har en følelsesmessig tilknytning til kirken uansett personlig tro eller ikke. Det er ingen tilfeldighet at Ap av alle nå slår på alle bremser i denne debatten - et parti med lange ateistiske tradisjoner.

Høyre har dessverre ikke i den oppslutningen at det kan tillate seg selvskudd nå foran 2009 valget.

Jeg understreker for øvrig at sitatet kom fra den KONSERVATIVE folkepartiet.

Høyre bør derfor følge flertallet i Gjønnesutvalget å gå inn for en lovforankret folkekirke.

.. sa...

Spørsmål:

"Den norske kirke skal likevel ha en særstilling i det norske samfunn."

Hva innebærer det? Hvilke særordninger ønsker dere?

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Mao begrunner du innstilling som flertallet i programkomiteen står bak "lovforankret kirke".

Lille damen:
svaret på spørsmålet ditt kom i grunnen i kommentaren til verdikonservativ. ..Poenget med formuleringen "særstilling..." bygger på et av forslagene i Gjønnes utvalget. Nemlig å skille stat og kirke, men fortsatt ha en lovforankring for den norske kirke. Som da vil få en særstilling sammenliknet med andre trossamfunn.

.. sa...

Ja, var vel redd for det ... Det blir nesten komisk når det står skrevet etter: "Det er unaturlig at staten har en religion."

Norsk senter for menneskerettigheter skriver bl.a. følgende om "Lovforankret folkekirke": "Ordningen gir like fullt en særstilling til kirken i forhold til andre tros- og livssynssamfunn, og den er i stor grad er en reell videreføring av den eksisterende statskirkeordningen."

Skuffende om Høyre fortsatt går inn for et Norge uten skille stat/kirke.

Programsekretariatet sa...

lille damen:
Jeg er ikke sikker på om du kanskje har misforstått. Høyre går inn for å endre forholdet mellom kirke og stat: og det vil innebære at staten blant annet ikke skal bestemme over kirken (utnenvnelser av biskop etc).

Forslag innebærer ikke helt "likestilling" mellom alle trossamfun, det er korrekt, men dette innebærer likefullt at stat og kirke skiller lag. Kort og godt ved at Grunnloven må endres i flere paragrafer.

Disse poengene er også godt drøftet i Gjønnes utvalgets innstilling, og kan være nyttig å ta en titt på. Dette er utvilsomt et tema som engasjerer, så da er det viktig å erkjenne de endringene som faktisk ligger i forslaget - og selvsagt de som ikke ligger der :-)

(Jeg mener ikke å være ufin med deg i det jeg skriver, men forsøker oppriktig å begrunne forslaget. Tror nok jeg oppfatter hvor du vil, og håper du i det minst vil se at dette er en skritt i en retning selv om det nepper er så langt som du ønsker).

Sebastian sa...

helt enig i den dissensen der ja

Programsekretariatet sa...

sebastian:
og den deles nok av andre også :-)

Anonym sa...

Jeg er uenig med dissensen. Er ikke helt sikkert på om alle fullt ut forstår konsekvensene av å sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Det vil nemlig måtte få noen rent praktiske konsekvenser, som feks at man ikke automatisk blir medlem i Den norske kirke, men aktivt må melde seg inn. Det vil også bli umulig å gi større økonomiske bevilgninger til kirken enn til alle trossamfunn. Dette vil igjen føre til at Den norske kirke må ta seg betalt av sine medlemmer, eller innføre inngangspenger til gudstjenester, begravelser, dåp, bryllup osv. Det er langt fra alle i det norske samfunnet som er troende, men de aller, aller fleste av oss har, eller kommer en eller annen gang i løpet av livet, til å stifte bekjentskap med kirkesamfunnet. Det være seg den tradisjonsrike julegudstjenesten eller når man deltar i en begravelse. For ikke å snakke om når man selv skal gravlegges. Hvordan skal dette finansieres dersom Den norske kirke ikke lenger skal stå i en særstilling? I de "private" trossamfunnene betaler medlemmene egen avgifter. Kan feks nevne Lommelendersamfunnet i Kristiansand, hvor medlemmene har en egen skatt på omlag 5% som går direkte til trossamfunnet. Det er synd om vi opplever at Den norske kirke må gå til det skritt å bli finansiert av sine medlemmer, eller innføre betaling for gudstjenester, som en annen sirkusforestilling.

En god konservativ politikk går ut på å bevare det som er bra, og forandre det som må forandres. Den norske kirke fungerer bra i dag og oppleves som det norske folks felles eiendom, uavhengig av tro eller ikke. Begynner man å rokke med dette er jeg redd kirken ikke blir bevart, men blir overtatt av de smale, pietistiske trossamfunnene. Det vil være synd for det norske folk og det er ikke god konservativ Høyrepolitikk.

Ellers er jeg helt enig i at staten ikke bør ha en bestemt religion og støtter helt klart resten av programformuleringen som den foreligger

Programsekretariatet sa...

espen:
Kommentaren din sammen med de over er på mange måter lik den diskusjonen som har vært/er i Høyre og i Programkomiteen.

Det er delte meninger også innad i Høyre, så det skal bli spennende å se hva landsmøtet ender opp med å vedta.

.. sa...

Neida, jeg har ikke misforstått (tror jeg!), og jeg synes heller ikke du er ufin i noe du skriver:-)

Men: Man skiller ikke stat og kirke bare ved å endre Grunnloven. Det er viktig symbolsk, ja, men det skaper ikke et reellt skille om det likevel skal være særstilling. Det er jo nettopp derfor Njål Høstmælingen og SMR påpeker svakhetene ved Gjønnes-innstillingen, og hvis jeg har skjønt det rett, mener forslaget om lovforankret folkekirke strider mot både EMK og FN's SP-konvensjon.

Så det er et skritt i riktig retning, men Høyre kan bedre!! (Tror og håper jeg!)

Programsekretariatet sa...

lille damen:
godt at vi "snakker samme språk" :-)

Du har gode argumenter, som flere andre har, og problemstillingen er spennende. Nettopp fordi det er "kamp" mellom konservativt syn og liberale verdier.

Igjen - nå er det opp til landsmøte å avgjør hvor mange skritt Høyre skal gå :-)

Programsekretariatet sa...

lille damen:
godt at vi "snakker samme språk" :-)

Du har gode argumenter, som flere andre har, og problemstillingen er spennende. Nettopp fordi det er "kamp" mellom konservativt syn og liberale verdier.

Igjen - nå er det opp til landsmøte å avgjør hvor mange skritt Høyre skal gå :-)

Anonym sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Câmera Digital, I hope you enjoy. The address is http://camera-fotografica-digital.blogspot.com. A hug.

Unknown sa...

En betraktning rundt: "Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv, men tro er et personlig anliggende."

En av de store globale utfordringene i dag er ideen om at én "religion" er bedre enn andre.
Ved å referere en spesifikk religion i programmet, vil Høyre fortsatt bidra til denne ideen om at "vår" religion er bedre enn en andres religioner.

For å sikre at Høyre blir ett inkluderende parti, uten fordommer mot personer basert på religion, foreslår jeg at "kristen og" fjernes fra det forslag som nå ligger inne. Andre referanser til religion og tro bør oppdateres tilsvarende.

Slik at teksten lyder "Høyres politikk bygger på en humanistisk kulturarv. Det er unaturlig at staten har en religion. Derfor vil Høyre endre forholdet mellom kirke og stat ved å løse opp Kirkens grunnlovstilknytning."

Programsekretariatet sa...

erlend:
Ja, du går litt i kjernen på denne debatten. Innstillingen er nå oversendt landsmøtet så det blir spennende å se hva man lander på til slutt.