fredag 28. mars 2008

Fattigdom

Hvordan fjerne den, eller i det minste redusere fattigdommen i Norge? Arbeid til alle, mener Høyre er et grunnleggende utgangspunkt.

Er det noen der ute i bloggsfæren som har tanker om dette? Programkomiteen anser temaet som viktig, og skal før sommeren gjennomføre en rundebordskonferanse om blant annet dette.

Hva bør politikken være på dette området; hva synes du vi skal legge vekt på i neste stortingsvalgprogram?

6 kommentarer:

Carl Christian sa...

hev minstefradraget/innfør borgerlønn - kall det hva dere vil, men gjør det for all del enklere for folk med få middler, ressurser, evner mm å få det lille de har krav på. Om man samtidig kan forenkle skatte og trygdesystemet og bli kvitt noen byråkrater så blir det dobbelt gevinst (minst)!

Carl Christian sa...

har krav på = bør få/bør ha krav på/det som er anstendig (føler meg ikke i noen posisjon til å kunne tallfeste dette)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
noterer innspillet ditt.

Men du; "ha krav på" er en ganske passiv tilnærming til dette. Hva med "gjøre det lettere for folk å klare seg selv - med egen innsats".

Ha krav på-løsninger er mye mer reaktiv og går jo ikke inn i hvorfor problemstillinger oppstår. eller hva?

Brille sa...

Vi kan slutte å snakke om relativ fattigdom, da er den omtrent borte vekk i Norge.

"Hva med "gjøre det lettere for folk å klare seg selv - med egen innsats"."

Helt enig. Folk må få det lettere, ikke bare få det. Om du skjønner hva jeg mener :p

Programsekretariatet sa...

brille:
Tror jeg skjønner hva du mener!

Carl Christian sa...

enig med at retorikken bør vektlegge egeninnsats og klare seg selv. Men..
spm om man skal kalle det/fokusere på rettigheter eller klare seg selv blir for meg mer et spm om man vil legge sosialdemokratisk eller liberal-konservativ retorikk til grunn. Man må kanskje se ann sin målgruppe/publikum oh velge retorikk utifra det, uavhengig av egen overbevisning/politisk syn.

Innen for velferdsstaten (evt sett det på spissen og kall det et sosialdemokratiske dogme) så har man som borger rettigheter. I den sammenheng blir det tullete å skatte lave inntekter (100-150k) med den ene hånda og dele ut trygder/sosialstøtte med den andre. (disse hendene kan kanskje gjøre en annen jobb?)