torsdag 27. mars 2008

Dyrevern

Det kommer jevnlig innspill til stortingsvalgprogrammet også fra eksterne miljøer - og det setter vi pris på. Et av dem lyder (utdrag:
Dyr har egenverdi utover eventuell nytteverdi for mennesker. Tamdyr skal derfor gis god velferd i samsvar med sine naturlige behov, avlives raskt og uten unødig lidelse, og transporteres så lite som mulig. Dyr skal ikke avlives uten av samfunnsmessig akseptable nyttegrunner. Dyrevelferden i pelsdyrholdet må forbedres vesentlig, hvis ikke må avvikling vurderes innen 2013. Det må ikke tillates avl eller bioteknologisk utvikling som frambringer individer som får problemer med å leve normalt eller som mangler sine naturlige instinkter. Bruk av forsøksdyr i forskning og undervisning må begrenses.
Hva synes du om dette?

2 kommentarer:

Halvorlig talt sa...

Forslaget virket fornuftig.

Dagens sak i Dagsrevyen om trøndelagsslakteriet som skolder levende kyllinger, er bare ett eksempel på at dyrevern fortsatt trenger fokus.

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
noterer synspunktet. Så også den nyhetssaken - ikke bra :-(