onsdag 5. mars 2008

Hvem bør ansette?

Må prøve å løfte problemstillingen rundt barneombudet til et mer prinsipielt nivå. Bør noen andre enn departementet utnevne ombudet? Og tilsvarende med øvrige ombud? Vil det være bedre om f.eks. stortinget på en-eller-annen måte ansatte? Dvs utpekte personene?

Hva tenker du?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Som i dag. Barne og likestillingsministeren bør ansette barneombud. Det blir bare rot hvis dette skal opp i Stortinget.

Men hvorfor må de være så mange i denne organisasjonen?


Se på siden deres hvor mye offentlig ansatte det er her:

http://www.barneombudet.no

Anonym sa...

Her må jeg så meg enig med anonym. Dette er et eksempel på en sak der Høyre og Erna Solberg kunne satt en alternativ dagsorden i stedet for å følge den konsensusbelagte opposisjonsstrøm med populistisk kritikk mot Regjeringen i den minste sak. Høyre er et (liberal-)konservativt parti, og som sådant burde det være en selvfølge for dem å tilstrebe å arbeide for et slankere - mye slankere - offentlig byråkrati og mindre nødvendige ombud osv. Men har vi hørt denne typen retorikk fra Programsekretariatets parti siden før stortingsvalget 2001?

Ikke så vidt undertegnede har fått med seg.

Programsekretariatet sa...

Anonym 1 og 2:

Noterer synspunktet; herunder rasjonalisering.

Så må det vel erkjennes at en rekke andre miljøet har kritisert Høyre for å gjøre nettopp det dere så vidt jeg oppfatter, kritiserer Høyre for ikke å gjøre... Hm.. ikke lett dette :-)