tirsdag 1. april 2008

Lov og orden

Justispolitikk står på dagsordenen for tiden. I forrige uke lanserte programkomiteen et nytt debatthefte om justispolitikk (det nederste heftet i vedleggslisten), og kommende helg arrangeres justispolitisk konferanse med gode innledere: Ingelin Killengreen, Finn Abrahamsen, John Chr Elden m.fl. Temaet er justispolitikk i vid forstand: Internasjonalt kriminalitet, terrorisme, økonomisk kriminalitet, lov/orden/straffer - og ikke minst: Forebygging i ulike varianter.

Trygge lokalsamfunn var en av hovedsakene i siste valg, og engasjementet rundt utviklingen av justispolitikken er derfor viktig.

Har du synspunkter på noe av dette: straffer, lover og regler, forebygging?

1 kommentar:

Anonym sa...

SATS PÅ DESENTRALISERT UTDANNELSE AV POLITI NÅ
Høyre må ta et krafttak for å raskt få på plass et tilgjengelig politi med lokalkunnskap. Et middel er å satse på desentralisert utdanning av politet. Distriktene har fått bedre sykepleierdekning og lærerdekning takket være en slik satsing!