fredag 18. april 2008

Heller syk enn frisk

Spissformulert på en annen måte: Heller syke mennesker og folk i kø, enn at noen private skal kunne tjene penger. Det virker som om det viktigste for regjeringen ikke er at folk skal få et helsetilbud, men at ingen private eller ideelle organisasjoner skal få jobbe i den bransjen. Er eksempelet med sykehotellet til Rikshospitalet riktig? At private ikke får lov til å overta prosjektet, fullføre og drifte det? Man kan undres.

Tilbake til helsetjenester. Programkomiteen er så smått i gang med utkast til neste stortingsvalgprogram. Når det gjelder helsetjenester slås det fast et det offentlige har ansvar for å tilby grunnleggende tjenester, men deretter er mindre viktig hvem som utfører selve tjenesten. Det avgjørende må jo være at folk får god hjelp, uten å måtte vente unødvendig lenge. (Og for ordensskyld: konkurranseutsetting er ingen ideologi eller et prinsipp. Det er kun et av mange virkemidler.)

Eller hva synes du?

2 kommentarer:

Viktor Viktorsen sa...

Kjenner en som er kronisk syk, og for første gang i sitt liv har fått innvilget hjemmehjelp. Fikk valget mellom 8 private aktører, i tillegg til den kommunale. Valgte en av de private. Avtalte fast tid annen hver uke. En vidunderlig opplevelse, hyggelig og dyktig hjemmehjelp. Hjemmet lukter og ser ut nå som om en hvit tornado har vært på ferde! :-) Antar man kan bli friskere av slikt på sikt!

Programsekretariatet sa...

viktor viktorsen:
Det var flott å høre!

Jeg vil gjerne uttrykke at mange (de fleste) kommunalt ansatte gjør en god jobb, men det gjør også privat ansatte! Og i denne sammeheng handler det også om at brukeren skal få bestemme hvem som skal komme innenfor døra.

Hvite tornadoer er nok undervurdert :-)