mandag 21. april 2008

Fotlenke og politikontroll i hjemmet

Regjeringen åpner opp for å prøve ut ordning hvor straffedømte soner i eget hjem, men med fotlenke. Det stiller krav til kontroll, blant annet med uanmeldt besøk fra kriminalomsorgen inn i hjemmet.

Er dette en god løsning, eller en måte å komme unna mangelen på fengselskapasitet? Er dette fornuftig at straffedømte får sone i eget hjem, eller blir det vel mye snillisme? Den andre siden er hensyn til øvrig familie: Er det greit at den dømte er hjemme, eller skaper dette ugreie situasjoner ettersom man når-som-helst må være forberedt på å få kriminalomsorgen på døra?

Er dette et skritt i riktig retning - mer human justispolitikk? Bør det satses mer på forebygging, samtidig som de som begår kriminelle handlinger skal settes i fengsel? Hva synes du om forslaget?

3 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Fotlenke (husarrest) kan være et godt hjelpemiddel for domstolene til å idømme bevegelsesrestriksjoner ifb betingede straffer. Dette kan f eks være forbud mot å oppholde seg i bestemte områder.

Som substitutt for ubetinget fengsel kan dette imidlertid virke støtende mot den alminnelige rettsfølelse i befolkningen.
Husarrest kan derfor aldri etter min mening brukes som et alternativ til soning i fengsel.

Spørsmålet er vanskelig fordi det antakelig kan være positivt for den enkelte straffedømte, og muligens redusere de negative effektene ved vanlig soning. 60% tilbakefall vitner dessverre om en dårlig fengselspolitikk. En politikk som også tidligere regjeringer må ta ansvaret for.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Ja saken er krevende.

Apropos tilbakefall; tror du ikke den faren blir ennå større når trusselen om straff er ensbetydende med at man må være hjemme i stua? (litt ironisk men også alvorlig ment)

Q sa...

Jeg tror det kan ha sin berettigelse når det gjelder alkoholdommer o.l. men om voldsdømte mennesker fikk sone hjemme, så tror jeg at jeg hadde fått problemer med å godta det.
En annen bra funksjon kan være unge førstegangsdømte, som vi ikke har veldig lyst å sende på kriminalitetens VGS.

For meg koker det egentlig ned til hvor hardbarkede de er. Det er egentlig et helt pragmatisk spørsmål om et fengselsopphold vil gjøre dem verre enn det de er på forhånd.


Som Verdikonservativ sa, så har det også noe med den alminnelige rettsfølelse å gjøre. Det er vel og bra som folk sier at vi i Norge i 2007 ikke er så opptatt av bare å straffe, men faktisk: når det gjelder uprovosert, grov vold, og overfallsvoldtekter tror jeg ikke man skal undervurdere folks behov for å se at folk får sin straff. Alternativet kan fort bli selvtekt. At ikke fengsel klarer å frelse folk fra kriminaliteten betyr ikke at allslags minisanksjoner kan gjøre det heller.