torsdag 24. april 2008

Kvinnelig gründervirksomhet.

Programkomiteen har fått inn følgende innspill:
Til tross for at alle offentlige vurderinger viser at det vil være mangel på hender fremover for helse og omsorgsoppgaver, synes enkelte partier å være opptatt av å begrense utviklingen i mangfoldet. Mange kvinner søker seg ut av omsorgsyrket, ikke fordi de er lei omsorgsarbeidet – men fordi de ønsker et skifte av arbeidsform og arbeidshverdag. Samfunnet ikke har råd til å miste faglærte og engasjerte personer innen helse/omsorgssektoren. Det er derfor et paradoks at myndighetene systematisk fjerner incitament for å etablere små og større private alternativ innen sektoren.

Sentrale myndigheter må flytte fokuset fra hvem som utfører, til å stimulere til mangfold i tjenestetilbudet. Dersom helse og omsorgssektoren skal trekke den nødvendige arbeidskapasitet, må sektorens faglige kapasiteter gis anledning til tilby sine ressurser på andre måter enn å være statlig eller kommunalt ansatt.
Hva synes du om dette?

Ingen kommentarer: