tirsdag 8. april 2008

Satsing på havbruksnæringen

Deler av programkomiteen var i går på besøk i Bergen - og hadde møter med representanter fra havbruksnæringen og ulike forskningsmiljøer (også om miljø og klimaspørsmål). Masse interessant informasjon både om realiteter og ikke minst utfordringer. Havbruksnæringen inkludert ringvirkninger, bidrar til årlig verdiskapning på rundt 100 milliarder kroner.

Et av poengene som ble trukket frem er behov for forskning, mye skjer men det bør forskes mer (og næringen gjør åpenbart en god jobb allerede). Et av budskapene fra noen av dem var imidlertid at det bør satses mer på forskning i denne sektoren. Det skal jeg ikke bestride. Men: noe av poenget med forskning er avogtil å "slippe forskerne" løs - ingen av oss vet hvilke muligheter som ligger i fremtiden. Norge er f.eks. en av verdens ledende eksportører av romfartsteknologi. Et resultat av kompetanseoverføring fra offshorenæringen.

Jeg sitter derfor litt og lurer: I det kommende programmet vil det fortsatt være klare formuleringer og ambisjoner om forskning; men skal vi prioritere enkelte sektorer fremfor andre? Hva tenker du om dette?

3 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Politikk handler om å prioritere. Jeg mener at statlige forskningsmidler må prioriteres til de områder som er viktig for staten Norge. Personlig ser jeg det som lite relevant å drive for eksempel kjernekraftforskning i Norge, da er det viktigere med fornybar energi. Det finnes en rekke slike eksempler. Forskningsmeldingen til Bondevik II St.meld. nr. 20(2004-2005) - Vilje til forskning, er vel obligatorisk lesning for en programkomité ?

Programsekretariatet sa...

john-arne nyland:
Det er mye som er "obligatorisk" for programkomiteen, både å lese og å reise spørsmål om :-)

Oppfatter mao at du mener det er riktig å målrette statlige forskningsmilder til hvabruksnæringen. (?)

John-Arne Nyland sa...

Svar: Ja - jeg synes det er riktig å målrette statlige forskningsmidler til Havbruksnæringen