fredag 11. april 2008

Høyre i regjering

Det ser ut til at pressen for tiden retter søkelys på borgerlige regjeringsalternativer. Og det gis ulike svar fra V, Krf og Frp. Alle ønsker å samarbeide med Høyre, men ikke med hverandre. Høyre både ønsker og viser vilje til å samarbeide med alle borgerlige partier.

Høyres utgangspunkt er krystallklart. Blir det et borgerlig flertall på stortinget så må det bli en borgerlig regjering. Det er en forpliktelse overfor velgerne.

Den samme krystallklare avklaringen har vel ikke kommet fra de andre 3, som vel i realiteten faktisk åpner for å støtte rødgrønn regjering? Vil velgerne ha en borgerlig regjering, er det bare ett parti som er klar til å respektere et slikt valg: Høyre.

Synspunkter?

6 kommentarer:

dnp sa...

Mitt råd: Gå til valg på HØYRE og Høyres politikk. Vær nyansert og ikke populistisk i debattene. Kritiser f.eks. Venstre når de argumenterer for en altfor liberal innvandringspolitikk, eller kritiser KrF for kun å bry seg om kristne formålsparagrafer etc. i skolepolitikken.

Dernest burde Høyre absolutt ikke utelukke en ren Høyre-regjering. Dette kan dere faktisk tjene mye på. I tillegg bør dere få frem at å stemme Høyre er det sikreste hvis det største målet er å etablere en borgerlig regjering. En stemme til Frp på den ene siden og KrF og Venstre på den annen, er usikre stemmer fordi det er usikkert om disse vil inngå i en borgerlig regjering. Det er derimot så godt som sikkert at Høyre vil inngå - og da er det viktig med et sterkt Høyre - som i 2001 og 1981.

Programsekretariatet sa...

dnp:
Tror nok jeg kan bekrefte at Høyre/partiledelsen er opptatt av å snakke om egen politikk.. så er det ikke alltid at pressen ønsker å høre på slike ting...

Forøvrig gode poenger/råd.

Carl Christian sa...

Veldig enig her. Tror høyre er inne på en god linje. ønsker likevel å gi noen refleksjoner/utdypninger. (noe gjentagelser mm, men...det er fredag:)

Tror det er viktig å få frem nettopp det at man nå snakker om sin egen politikk og sine egne politiske løsninger en vil kjempe for i en eventuell ikke-sosialistisk regjering. Videre er det kun valgresultatet som vil avdekke de reelle alternativene for regjeringsddannelse. Viktigere enn hvem er HVA (Hva vil høyre med regjeringsmakt?)!

Venstre-siden tar ergo feil mår de hevder at folket har krav på å vite hva det ikke sosialistiske alternativet er. Et ikke-sosialistisk alternativ (både om og mulig samarbeidsform) er avhengig av valgresultatet, så enkelt eller vanskelig er det. Dette tror jeg det kun er vrange medier/opposisjonspolitikere som ikke forstår!

Når det gjelder ulike alternativer for regjering, så er det både lov og fornuftig å ha drømmer og ønsker, men en drømmeregjering er kun nettopp drømmer. (Sponheim og Jensens regjeringsønsker fortoner seg ofte mer som drømmer enn noe annet...).

Derfor kan høyre gå inn for det som potensielt "blir mulig" etter valget. - i dette perspektivet blir det de andre partiene på ikke-sosialistisk side som har "regjeringsproblemer".

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Noterer flere gode poenger/råd. Ikke minst dette med Hva man (Høyre) vil med regjeringsmakten.

Noe av svaret på det ligger i Det lange programarbeidet. Målsettingen er nettopp politikkutvikling som skal bidra til å styre landet i riktig kurs på alle områder: næringspolitikk, skole/utdanning/forskning, bistand, landbruk/skogbruk/fiske, forsvar/sikkerhet/utenriks, kultur/media etc..

Ared sa...

Enig med dnp. Velgerne må kontinuerlig minnes om at Høyre er den beste garantisten for en borgerlig regjering. Samtidig må man ha en realistisk oppfatning om samarbeidsmulighetene på borgerlig side.

En ren Høyreregjering høres spennende ut og vil kunne være mer spiselig for Frp. Spørsmålet er allikevel om ikke det parlamentariske grunnlaget blir for snevert.

Programsekretariatet sa...

ared:
noterer meg også dine synspunkter :-)

Ad parlamentarisk grunnlag - uansett er det jo en utfordring å få det så stort og stabilt som mulig. Og fra dette ståstedet betyr det jo et størst mulig Høyre.