fredag 1. februar 2008

Skille kirke stat

Høyre har i foregående prinsipprogram hatt formulering om "å skille kirke og stat". I utkastet som foreligger er forslaget litt mer konkret "endre forholdet mellom kirke og stat, og samtidig gi Den norske kirke en særstilling".

Dette er et punkt som alltid vekker debatt. Et av endringsforslagene som er kommet i høringen til utkastet er følgende:
Den norske kirke skal likestilles med andre trossamfunn.
Hva synes du om dette? Skal vi skille kirke/stat, og skal vi si hvordan det skal skje? Skal den norske kirke ha en særstilling, eller likestilles helt med andre trossamfunn?

6 kommentarer:

Ared sa...

Forslaget bør avvises fordi det er i strid med formålsparagrafen.

En slik formulering ville i tillegg ha skremt vekk mange velgere - noe Høyre ikke akkurat har råd til i disse tider.

Det er ikke uten grunn at Ap prøver å finne mellomstandpunkter i stat/kirke debatten.

Høringsrunden om dette spørsmålet avdekket en overraskende stor lojalitet til statskirken.

Vi har en kristen kulturarv som også jeg som ikketroende erkjenner nytten av. Den norske kirke er delvis av den grunn helt dominerende i forhold til andre trossamfunn. Vi snakker om lange og gode tradisjoner som er viktige for mange mennesker. Dette må Høyre som et konservativt parti ta nødvendig hensyn til.

Programsekretariatet sa...

ared:
Jeg tar poenget ditt.

Når det gjelder formålsparagrafen sier den imidlertid noe om "arven" - og ikke nødvendigvis hvordan organiseringen av stat/kirke skal være i fremtiden..

Verdikonservativ sa...

Det er ikke alltid lurt å være prinsippfast på teoretiske og tilsynelatende fornuftige ideer. Dette er et slikt eksempel meget fjernt fjernt fra virkeligheten og som overhode ikke bør legges inn i programmet.

Politikk er mulighetenes kunst.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Er litt usikker på om jeg forstå deg?

Mener du det er urealistisk å skille kirke og stat (slik som svenskene gjorde for noen år siden), eller var det en av måtene å skille det på (likestille Den norske kirke med andre trossamfunn) som du mener er urealistisk?

Dette er jo et prinsipprogram, så hva mener du da bør stå?

Verdikonservativ sa...

Jeg akspeterer under tvil at det på sikt er fornuftig å avvikle dagens statskirkeordning. Det som er urealistisk er forslaget om å likestille trossamfunnene. Kirken må derfor gis en særlov hvis grunnloven endres.

Jeg siterer gjerne fra Det Konservative folkepartiet i Danmark:

"Folkekirke skal ikke være en statskirke, men det tætte bånd mellom stat og folkekirke skal bevares i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en central del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag."

- kunne ikke sagt det bedre selv.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Da forstår jeg hva du mener. Og poenget ditt er i realiteten fanget opp i den formuleringen som ligger i utkastet til prinsipprogram - så gjenstår å se hva den endelige formuleringen blir.