tirsdag 26. februar 2008

Tvangssammenslåing?

Nok et prestisjeprosjekt fra den rødgrønne regjeringen havnet på dynga i går. Det blir likevel ingen ting av regionreformen. Overrasket? Neppe.

Vi er så smått i gang med stortingsvalgprogrammet til Høyre og det vil være naturlig å se på forvaltningssystemet i Norge. I utkast til prinsipprogram står det at det er nok med 2 forvaltningsnivåer og at det bør være færre og større kommuner.

Skal vi gå inn for å avvikle fylkesskommunen og slå sammen kommunene, med tvang?

12 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Det er tydeligvis ikke mulig å få til dette på frivillig basis, så en eller annen form for tvang, vil måtte bli løsningen.

Vi har ikke hatt noen større endring av kommunestrukturen siden 60-tallet, samtidig har infrastrukturen endret seg dramatisk. Kanskje kan sammenslåing av kommuner være et krav i forbindelse med veiutbygging. Det siste eks. er jo Eiksund-tunnelen på Sunnmøre. Denne veistrekningen som kostet ca. 800 mill. finansieres med 600 mill av staten.

Da kunne det være en forutsetning at det ble endringer i kommunestrukturen. Tunnelen binder sammen 4 øykommuner med 22000 innbyggere til 2 landkommuner med ca. 20 000 innbyggere og på Vegvesenets hjemmeside kan vi lese følgende om konsekvensene:

"Eiksundsambandet vil gje øykommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein og landkommunane Ørsta og Volda eit betre kommunikasjonstilbod med lettare tilgjenge til:

* eit variert skuletilbod
* utvida variert arbeidsmarknad
* lege- og sjukehustenester
* utvida og gode handelstilbod
* utvida tilbod innafor offentlege og private tenester
* attraktive friluftsområde i fjellet og ved sjøen
* eit aktivt og høgt utvikla industrimiljø innafor skipsbygging og mekanisk industri
* fiskeriverksemd

Det høres ut som en god begrunnelse for å slå sammen noen av kommunene.Kanskje vi kan begynne der?

Programsekretariatet sa...

vox:

gode poenger...det er nok krefter i Høyre som ønsker å skjære gjennom og si at Stortingt må ta beslutningen - altså tvang. Vi får se om dette blir programfestet - dvs om det er flertall, og så får vi se hva andre samarbeidspartnere sier.

Nyland sa...

Mange er nok enige at kommuner bør slåes sammen. Dette skyldes blant annet at infrastrukturen endrer seg, bosettingsmønster forandres i takt med utbygginger / utflyttinger og et stadig økende krav til effektivisering i kommunale/statlige tjenester. Problemet er at mange forstår behovet for sammenslåing – så lenge det ikke gjelder deres egen kommune! Og det er dette som er utfordringen. Man må bruke en kombinasjon av ”gullerot og pisk”. Lokalpolitikere må lokkes/trues til å jobbe for sammenslåinger. Bare bruk av tvang vil føre til utvikling av store motkrefter og folkeaksjoner. Bare bruk av ”goder/belønning” vil bli fryktelig dyrt (lokalpolitikere vil ikke selge bygda si billig). Derfor må derfor inn en grad av statlig tvang dersom man ønsker flere kommune sammenslåinger. Det er kanskje god Høyre politikk med sammenslåinger – men det er ikke sikkert det er en populær politikk…

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Det er helt sikkert ikke populært alle steder -særlig i bittesmå SP-styrte kommuner...

I *alle* år har jo frivillig sammenslåing vært mulig, uten at det har ført til noe. Så pisk er nok det mest virkningsfulle i denne sammenheng..

Anonym sa...

Her har Høyre en unik mulighet til å fremstå som det eneste partiet i 2009-valget med de rasjonelle og fornuftige løsningene på et kommune-Norge som forlengst har gått ut på dato.

Forslag til programformulering:

..., og kun trenger to forvaltningsnivåer. Velfungerende kommuner av en viss størrelse er viktig for lokalt selvstyre og for en effektiv tjenesteyting. En slik tilpasset kommunestruktur er derfor et nasjonalt ansvar som ikke utelukkende kan basere seg på frivillighet.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
noterer innspillet! :-)

Anonym sa...

Jeg ser ikke at Høyre bør programerklære som mål i seg selv å endre på strukturen. Hovedfokus må settes på effektivisering/kutting av det offentlige byråkratiet. Å gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv.

Strukturendring er kanskje ett riktig virkemiddel, men da må det presiseres at kommunesammenslåing må være frivillig!

Legg gjerne ned fylkeskommunen og overfør gjerne disse oppgavene til staten for min del, men ikke kødd med kommunen min!

Programsekretariatet sa...

anonym:
Siste setning står nok mange bak. Høyre har tidligere programfestet tvangssammenslåing - så det er jo mulig. Frivillig effektivisering er det ikke mange gode eksempler på i kommunene...

Anonym sa...

Hva med små Finnmarks-kommuner?
Finnmark har mange små tettsteder, med veldig stor avstand til neste tettsted.

Hvordan skal man argumentere for at det blir bedre for befolkningen hvis kommuneadministrasjonen/ordføreren er 10-15 mil unna. På en random vinterdag kan det være vanskelig å komme seg dit pga stengte veier, stengte flyplasser, båter som ikke kommer i havn, osv.

Hvordan vil dette kunne påvirke valgdeltakelsen? Når kommuner med allerede lav valgdeltakelse "mister ordføreren"?

Noen som har gode forslag til hvordan man slår sammen finnmarkskommuner uten å skape økt politikerforakt, lavere valgdeltakelse, og tonnevis med praktiske problemer? Minner om at det f.eks vil være usikkerhet til hvor vidt kommunestyre-representantene i det hele tatt kommer seg over fjellet for å delta på kommunestyremøtene...

GunnarBuvik sa...

Kommunesammenslåing er på mange måter helt analogt med fusjoner i næringslivet, som ofte fører til vesentlige synergier. Kommunesammenslåinger vil i mange tilfeller føre til vesentlige samfunnsmessige synergier. På Vestlandet hvor jeg holder til har vi en rekke øy-kommuner som geografisk hører sammen i samme 'cluster' med åpenbare stordriftsfordeler ved en eventuell sammenslåimg. I tillegg vil sikkert mange av tjenestene bli bedre fordi man vil nyte godt av større og sterkere fagmiljøer, noe som er vanskelig å opprettholde/rettferdiggjøre i veldig små kommuner. Jeg synes vi må tørre å stå frem og si dette enda tydeligere enn vi har gjort til nå.

Programsekretariatet sa...

gunnarbu:
Melding mottatt!

Anonym sa...

Fjern fylkeskommunen og lag stor-regioner, men behold de selvstyrte kommunene og legg heller til rette for godt interkommunalt samarbeid.

Tvangssammenslåing medfører kun en masse bråk, og spørsmålet er om det i det hele tatt vil bidra til noen effektiviseringsgevinst da byråkratiet fort kan bli for stort.

Små, fleksible og lettbente kommuner må være målet. Beslutningsmyndigheten nær brukerne!