mandag 4. februar 2008

Prinsipper om samferdsel

I noen av høringsuttalelsene som er kommet etterlyses omtale av samferdsel. Jeg er litt usikker på om det bør omtales i et prinsipprogram - eventuelt hvordan. Noen er nok sikkert opptatt av vei, andre av tog og andre igjen av fly. Det har vel ikke noe å gjøre i et prinsipprogram, men bør heller overlates til stortingsvalgprogrammet?

Det prinsippielle er vel retten til å bevege seg fritt, men hvor det også må legges vekt på bærekraftige løsninger? Og kanskje noen ord om hvem som skal ha ansvar for å utvikle dette? Kanskje.

Hva mener du?

Ingen kommentarer: