onsdag 27. februar 2008

Lov og orden

I kommunevalget i fjor var en av Høyres viktige saker "trygge lokalsamfunn". I den forbindelse ble det avdekket at det er stor mangel på politifolk.

Hva skal til for å styrke politiet - eller snarere - hva skal til for å få tryggere (og mer lovlydig samfunn)? Noen vil ha høyere lønn. Det er forståelig, men er det nok? Er det løsningen, eller er utfordringen andre steder?

Hva bør politikken på dette området være i neste periode?

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi har mange velmenende lover og regler, men oppfølging og konsekvenser for gjengkriminelle, ikke registrerte eller allerede utviste innvandrere, samt farlige individer innen psykiatrien - se det har vi ikke effektive metoder for å følge opp!

Her er det Høyre bør komme inn med fornuft og fasthet - og vise konkret hvordan vi skal løse. Da vil vi få respekt. Dette er hva mange etterlyser - ikke "strengere straffer" eller mer politi, nødvendigvis.