mandag 18. februar 2008

Obligatorisk barnepass

I Dagsavisen i dag ønsker AP seg obligatorisk barnehage for 5-åringer. Obligatorisk - da snakker vi ikke om å kunne velge en annen løsning. Er dette et skritt på veien mot å frata foreldrene mer omsorg og samvær med eget barn? Eller er det et godt forslag som er viktig av hensyn til likestillingen?

Hva synes du?

13 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er totalitært! Ord blir overflødige. Nå må Høyre (og de andre borgerlige partiene) stå på barrikadene og kjempe mot dette. Når staten overtar retten til dine egne barn, blir den djevelsk.

Anbefaler dette debattinnlegget, som alle Høyre-folk burde stille seg bak:

http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=1171&id=130220081015534545&magasin=ja&t=Barnehagens%20konformitet

Programsekretariatet sa...

anonym:
budskapet ditt er tydelig mottatt :-)

Anonym sa...

Jeg synes også det er unødvendig, men like sjokkert som anonym er jeg ikke. Vi har da obligatorisk skole i Norge, og f.eks. i USA begynner man på skolen som 5-åring, så det er ikke fullstendig out there.

Anonym sa...

Det blir litt rart i mine ører at det er naturlig å sende barn på skolen når de er 6 år, mens obligatorisk barnehage for 5 åringer er djevelsk.

Programsekretariatet sa...

minneapolis:
Jeg ser poenget ditt. Likevel litt til det retoriske: At man gjør en *feil* ting ett sted, forsvarer vel ikke at man gjør det et annet sted..(underforstått i denne sammenhengen at obligatorisk barnehage fra 5 år er *feil*).

Når det gjelder USA så er det vel også på dette feltet litt variasjoner mellom statene? (nysgjerrig - dette er jeg usikker på).

En annen side av saken: Er det ønskelig at ungene begynner på skolen i tidlig alder? i Norge begynner man jo nå ved 6 år mot 7 før. Skoleløpet er ikke blitt kortere, men resultatene er ikke blit bedre...hm..

Anonym sa...

Dersom foreldrenes overbevisning tilsier at de selv er best skikket til å gi sine barn opplæring, har de ifølge opplæringsloven (så vidt jeg vet) rett til selv å gi dem opplæring. I tillegg finnes det andre muligheter enn ordinær skolegang. Dersom reglene for barnehage for femåringer skal gjøres strengere, ville det være merkelig, men uansett burde det være et klart skille mellom opplæring og barnehage.

Jeg er ikke i tvil om at barnehage er bra for svært mange barn, men offentlige institusjoner kan ikke ta kontroll over dem når "plasseringssituasjonen" ikke er i opplæringsøyemed. KrFs Laila Dåvøy gav en grei saksargumentasjon i Dagsnytt atten, men den prinsipielle argumentasjonen skortet det på. Regjeringens innsats for barnehagen har sikkert en del positive sider, men veien til den totalitære stat går også gjennom et punkt der staten overtar foreldrenes barn. Dette er et ledd i en nedbygging av familien som ingen konservative kan støtte. Platon, Lenin, Hitler og Marx skjønte alle betydningen av å kontrollere den fremtidige generasjon gjennom obligatoriske institusjoner. DNA har sine røtter i marxismen, og veien mot proletariatets diktatur i sin høyeste enhet er i høyeste grad aktuell i dag (gjennom små skritt). Med dette forslaget er vi definitivt på vei dit.

Programsekretariatet sa...

anonym:
enig.

Carl Christian sa...

økt statlig innblanding i det private og redusert frihet er sjelden bra. Det er totalitært, som andre her sier. Men la oss se på det fornuftige i det. La oss anerkjenne det som et velmenende inspill i integreringsdebatten. Det er et problem at 2. gen innvandrere ikke kan norsk når de begynner på skolen. La oss ta den debatten og vise hvordan dette problemet kan løses bedre og billigere uten å frata individet frihet. Kanskje behovsprøvd barnehage tillskudd?

Programsekretariatet sa...

cal christian:
I denne saken synes jeg det blir et fullstendig sidespor å gjøre dette til en integreringsdebatt. Det er på ingen måte begrunnelsen for forslaget - som primært dreier seg om helt vanlige familier.

Carl Christian sa...

selvsagt er dette et forslag som om det blir realisert vil styrer og kontrollere alle familiers liv i enda større grad enn i dag. Det er ikke bra. I så måte (for debattens skyld) bør man kalle det potensielle obligatoriske 5. barnehageåret for førskole. Kanskje skulle både barnehager og skoler få muligheten til å drive denne førskolen. Men obligatorisk. Selvsagt svært skeptisk. Som andre har sagt, det er ikke lengden på utdannelsen som er problemet i norsk skole. Mitt poeng med første kommentar er at om man klarer å hente frem det positive i motstanderes utspill og utvikle det videre, så vil det sannsynligvis bedre dialogen, utviklingen og resultatet. Dette kan utmerket godt gjøres samtidig som man tar avstand fra det totalitære ved forslaget.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg ser poenget ditt, og vil nok være enig i en del sammenhenger. I denne saken synes jeg imidletid forslaget er grunnleggende dårlig, og da synes jeg ikke det er noe poeng å prøve å lete frem formildende sider ved forslaget.

Anonym sa...

Foreldrene er de aller fleste tilfeller de som er best egnet til å finne riktig løsning for sitt barn og sin familiesituasjon. Hvorfor skal politikere som har viktige oppgaver innenfor skole, helse og samferdsle bruke tiden sin på dette? Høyre bør ta klart standpunkt at dette er ikke noe politikere skal bestemme.

Likestilling er viktig, men ikke så viktig at det kan få gå ut over barna og foreldrenes muligheter til å bestemme over egen familie.

Foreldrepermisjonen er en annen side av samme sak.

Programsekretariatet sa...

Ingar:
Veldig enig med deg, og håper du har registrert at Høyre har klart markert standpunkt i saken. DVS av foreldrene må få bestemme selv.