torsdag 28. februar 2008

Norges fremtidige forsvar

Ja,hvordan skal det se ut? I dag arrangerer Programkomiteen i samarbeid med forsvarsfraksjonen på Stortinget en topptung forsvarskonferanse. Vi håper innleggene og debatten vil bidra til utvikling av Høyres forsvarspolitikk - både med tanke på de beslutninger Stortinget skal ta i inneværende periode, men ikke minst med tanke på hvilke beslutninger som må tas på sikt.

Vi kommer sikkert tilbake til ulike sider av det som blir tatt opp i dag.

Har du også synspunkter? Da er det bare å komme med dem!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Forsvarsstudien har mange gode elementer, men mangler to hovedgrep:

- Hæren må bli større. I tillegg til dagens struktur med Brig N bør vi ha ytterligere en hurtigmobiliserende brigade i Sør-Norge.

- Forsvarets ledelses- og kommandostruktur bør slankes og forenkles. Styrkeproduserende og operativ ledelse bør f eks samles som i Danmark.

Programsekretariatet sa...

anonym:
For øyeblikket kan jeg nok bekrefte at Høyre har et klart mål om reell styrking av forsvaret.

John-Arne Nyland sa...

programsekreteriatet:
skulle gjerne likt en definisjon på "reell styring". Er det opp på 2% av BNP ?
Forøvrig skal det bli interesant å se LTP'n når den fremmes til Stortinget.

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Med reell styrking skal det ikke bare tas høyde for inflasjon, men det skal bevilges penger i tråd med de oppgaver som pålegges forsvaret. Vi snakker altså om å øke forsvarsbudsjettet...

Ja, LTP blir spennende - forøyeblikket er vel spenningen mest knyttet til spørsmålet om NÅR meldingen kommer ..

John-Arne Nyland sa...

Her må jeg få lov til å arrestere programsekreteriatet: det er en proposisjon som snart kommer - ikke en melding

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Det får du lov til :-)

Poenget er at stortinget skal diskutere forsvaret i langsiktig perspektiv, ikke sant.