tirsdag 5. februar 2008

Kampen mot fattigdom

Den sittende regjeringen er opptatt av å bekjempe styggdom - som rikinger. Det går knapt en uke uten at vi får høre hvor uhørt det er at noen tjener mye penger. Rikingene skal tas! Vel, når det gjelder skatt i sin allminnelighet, er Høyre også enig i at den skal bidra til finansering av fellesoppgaver og omfordeling. Men så foreslår vi i prinsipprogrammet en mer målrettet innsats på det området hvor utfordringen er: Nemlig at noen forblir fattige. Dette er det lenge siden vi har hørt noe om, fra de rødgrønne. For Høyre er det sosiale ansvaret viktig. Et av innspillene til justering i utkast til prinsipprogram, lyder:
Det er ikke et problem at noen er rike, men at noen forblir fattige. Alle må derfor gis muligheter til å utvikle egne evner. Det oppnås best ved å gjøre mer for dem som trenger det mest og sørge for en god utdanning som gir alle mennesker en sjanse til å lykkes. En kunnskapsbasert skole må kunne gi alle et godt grunnlag for læring tilpasset den enkeltes forutsetninger
Synspunkter?

Ingen kommentarer: