mandag 25. februar 2008

Rødgrønne skatter

I forbindelse med programarbeidet foreslås det å knesette prinsippet om å bytte røde og grønne skatter og avgifter. Av hensyn til klima. Dette er nok mange i utgangspunktet enig i, men når det kommer til handling...

I avisen i dag kan vi lese om at likningskontoret vil kreve skatt av fordel dersom arbeidsgiver stiller sykler til disposisjon for sine ansatte. At sykling bidrar både til å bedre helse og klima, er jo en klar fordel som må beskattes!

Er'e mulig?

7 kommentarer:

Nyland sa...

Når det gjelder skatt og de grønnrøde så er alt mulig. Spesielt SV har tidligere kommet med de utroligste forslagene til nye skatter. Tidligere kunne man bare le av forslagene til SV, men nå sitter de i regjeringen og da blir det med en gang mer skummelt...

Programsekretariatet sa...

john-arne nyland:
ja og tenk deg den situasjonen vi er i nå: skumle forslag fra en skummel regjering i kompaniskap med skumle byråkrater som simpelthen ELSKER å ri paragrafer.

Brille sa...

Synes det er helt rettferdig at man må skatte av sykkelen man får låne av arbeidsplassen. Enten skatter man av alle frynsegoder i denne sjangeren, eller så skatter man av ingen av de. Og jeg tror alle har en viss formening om hva som hadde skjedd dersom man slapp f.eks å betale skatt av fordel ved å ha firmabil...

Nyland sa...

brille:
På min jobb er det:
aviser som vi kan lese gratis - skal jeg skatte av det?
telefon som jeg av og til bruker til private samtaler - skal jeg skatte av det ?
Utfordringen er at det må trekkes en grense for hva som man skal skatte av og ikke minst må man se på de administrative kostnadene ved å innkreve disse skattene. Veldig fort går "vinninga opp i spinninga". Dette landet trenger ikke flere skatter !

Programsekretariatet sa...

brille og john-arne:

Når det gjelder skatt ligger det en formulering i utkastet til prinsipprogram. både om hva som skal være prinsippene for å betale skatt, samt forholdet røde/grønne skatter.

På dette konkrete punktet mener jeg det er relevant å snakke om røde versus grønne skatter. Man kan bruke skatt som verktøy for å stimulere folk til å sykle fremfor å ta bil. Alternativ gjør man ikke det. Mener du, Brille, at man ikke skal bruke røde/grønne skatter?

Anonym sa...

Vi trenger færre og enklere regler for skatter og avgifter.

Hvorfor må f.eks MVA være så komplisert at en håndbok på 800 sider er nødvendig? Hva koster det ikke å vedlikeholde lovverk/brosjyrer/håndbøker, kurse saksbehandlere og saksbehandle tvilstilfeller?

Når skatteetaten likevel har tid til å komme opp med sykkelskattfordel må sparekniven nyttes snarest. Elektronisk ligning burde allerede ha ført til halvparten så mange ansatte i skatteetaten/ligningskontorene!

Programsekretariatet sa...

anonym:
klare tale :-)