tirsdag 24. juli 2007

Verdens (nest) beste skole?

Kvalitet og valgfrihet i skolen. Karakterer og krav. Tilpasset undervisning - etter evne. Individuell opplæring.
Jeg tror ikke statsministeren tenkte på noe av dette da han forleden dag utbasunerte at vi skal ha verdens beste skole i Norge.

Skolepolitikken til AP og SV skal visstnok være politisk korrekt. Alle SKAL bli like. Alle SKAL ha samme opplæring. Alle SKAL ta til takke med den skolen de får tildelt - fritt skolevalg er en uting. Og ingen SKAL få vite noe om skolen - hvorvidt den er god eller dårlig. Åpenhet er skummelt. Det kan jo føre til økte krav.

Ønsker vi det beste for den oppvoksende slekt. Skal hver og en få de beste muligheter basert på evner man har?

2 kommentarer:

Vox populi sa...

Det er vanskelig å svare noe annet enn ja på spørsmålene, men jeg er mer opptatt av hvordan man kommer dit.

Når det gjelder Stoltenbergs ambisjoner, så tenker jeg på Peer Gynt: "Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!"

Programsekretariatet sa...

vox populi: Hm Peer Gynt, ingen dum assosiasjon.

Det er vel også et spørsmål om å tørre å erkjenne at vi har ulike evner og dermed trenger individuelle utfordringer.