tirsdag 31. juli 2007

Borettslag selveier dokumentavgift fortrinnsrett

Det har vært forslag om at regjeringen burde innføre dokumentavgift også for omsetning av borettslagsleiligheter. For at det skulle bli mer likhet mellom kjøp av borettslags- og selveierleiligheter. Forleden kom meldingen om at det neppe blir utvidelse av dokumentavgiften. Dessverre er det ingen ting som tyder på at hele dokumentavgiften fjernes - i beste fall reduseres til kun å dekke kostandene ifm registrering av omsetning av selveierleiligheter.

Hva f... er hensikten med den avgiften?

Når man ser på ulike eierformer er det en del ting som skiller. Når det gjelder borettslag er medlemskap viktig. Det gir et medlem fortrinnsrett til å kjøpe leilighet foran andre som ikke er medlemmer - og faktisk til å overkjøre hele budrunden. Slik kupper man markedet, og skaper først og fremst problemer for førstegangsetablerere. Er dette greit?

De fleste i Norge eier egen leilighet. Det er ingen luksusgode for de rikeste. Men slik både avgifter og andre rettigheter mht medlemskap er innrettet, er det jommen ikke lett å komme seg inn på dette markedet. I år er det kommunevalg. Utfallet kan avgjøre om det skal bli enda dyrere. Den rødgrønne regjeringen har åpnet opp for eiendomsskatt (og hytteskatt), men kommunene står selv fritt til å innføre det.

Hva er poenget?

11 kommentarer:

Lavtlønnet sa...

Dokumentavgift er en ren fiskal avgift som skal skaffe staten inntekter. Dette har Halvorsen også vært krystallklar på. Avgiften rammer skjevt og er urettferdig som fy!

Programsekretariatet sa...

lavlønnet:
Enig med deg. Den rammer skjevt. Såldes er det vel gode grunner for at den bør fjernes - eller i det minste R E D U S E R E S betraktelig! snøft. Det forutsetter en annen regjering.

Vox populi sa...

"Hva f... er hensikten med den avgiften?"

Spør Per Kristian Foss. Han hadde jo mulighet til å fjerne den.

Svaret er meget enkelt. Avgiften gir så stort proveny i statskassen at ingen finansminister kan tenke seg å endre den. I dag er inntekten på ca. 5 milliarder. Selv ikke en finansminister fra Høyre turte å gjøre noe med dette.

Dette er hva finanspolitisk talsmann Torbjørn Hansen sa til Aftenposten 12.04.05:

"- Dokavgiften er en så stor avgift i forhold til provenyvirkning at det krever en solid prioritering i budsjettsammenheng å få fjernet den, sier avgiftspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Hansen.

Han vedgår at dokumentavgiften er urimelig og en ekstra belastning på dem som flytter, men sier partiet vil prioritere å fjerne tinglysningsgebyret, som han mener slår enda mer urimelig ut."

FrP er faktisk de eneste som konsekvent har vært mot denne konfiskeringen av folks penger.

Jeg har tidligere tatt sterkt til orde for at den bør fjernes. Rett og slett fordi den er usosial og urettferdig.

Fordi boliger med samme standard har ulik verdi avhengig av hvor i landet den ligger, så slår dette skjevt ut.

I tillegg nyter Staten godt av et presset boligmarked med høye priser, siden denne fiskalavgiften beregnes prosentuelt av salgsverdien.

Jeg kjøpte en enebolig i Bærum i 2002 med moderat størrelse og standard. For dette måtte jeg betale 74 000 til staten i dokumentavgift. Den samme boligen hadde kanskje gitt meg en avgift på 30 000 i en annen del av landet.

Jobben med å registrere dokumentene er den samme. Tiden det tar er nøyaktig lik om boligen koster 800 000 eller om den koster 5 mill.

Jeg antar at selve jobben med å registere dokumentene er gjort på mellom 15 og 30 minutter. Nærmere ran på åpen gate kommer man ikke. Og Høyre er en av ranerne. Lett identifiserbar.

Dette er en avgift som i tillegg rammer førstegangskjøpere hardere enn oss etablerte.

Jeg oppfatter dette innlegget i Høyres programblogg som et slag i løse lufta. Høyre har ikke guts til å endre ordningen. Dere hadde mulighet i regjering, men gjorde ingen ting.

Hva f.... er hensikten med å diskutere det.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Har du aldri endret standpunkter i noen saker?

Det er takhøyde i Høyre og vi har debatter internt i partiet om en rekke saker. (Dokumentavgift og andre skatter og avgifter er noen av dem).

Det er trist synes jeg, om du skulle frata noen retten til å debattere - og dermed kanskje endre standpunkter.

Ja. Inntektssiden til statskassen er stor av denne avgiften; og ja så må det prioriteres. Høyre satt i en flerpartiregjering - men som var en mindretallsregjering. Du mener vel ikke at det er sannsynlig å gjennomføre et partis politikk fullt og helt i en slik situasjon?

Anonym sa...

Jeg er ikke helt sikker på om jeg er villig til å betale mer skatt fordi en boligkjøper i Bærum skal betale mindre i dokumentavgift....

Statsbudsjettet er på en måte som oppdeling av en kake - hvis noen skal betale mindre, må andre betale mer. Dette er en ufordring for politikere som roper høyt om for høye avgifter - de snakker veldig lite om hvem som skal betale avgiftsreduksjonen eller hvor på statsbudsjettet midlene skal trekkes inn.

Ellers syntes jeg det er greitt at det er forskjell mellom sameier og borettslag, og godtar derfor at salg av andeler ikke medfører dokumentavgift. Denne fordelen kan på en måte utjevne ulempen med forkjøpsrett for medlemmer av boligbyggelaget. En ulempe som kan ha prisdempende effekt for selger.

Programsekretariatet sa...

anonym:
"Jeg er ikke helt sikker på om jeg er villig til å betale mer skatt fordi en boligkjøper i Bærum skal betale mindre i dokumentavgift...."

Aner vi et snev av fordommer? Riktignok bor det mange velstående folk i Bærum, men du verden det bor også slitere der.

Ja, dette handler om prioritering. Skal det være noen grenser for hva "staten" skal betale?

"Statsbudsjettet er på en måte som en kake. Skal noen få mer må andre få mindre". Vel - kaken kan jo også bakes større. Derfor er Høyre opptatt av verdiskaping. Praksis fra den forrige regjeringen viser nettopp dette. Skatteletten (som forøvrig de rødgrønne stort sett har støttet), bidro til økt verdiskaping og dermed økt skattinntekter til landet. Det er en sunn måte å bake en kake på.

Vox populi sa...

Jeg brukte det samme retoriske grepet som programbloggen brukte. At det skulle oppfattes som et forsøk på å kneble debatten er mer enn jeg klarer å forstå. Tvert i mot.

Jeg hilser debatten velkommen, men har tillatt meg å peke på at Høyre ikke har troverdighet når det gjelder dokumentavgiften. Dette faller det tydeligvis Programbloggen tungt for brystet å bli minnet på.

Jo da, jeg endrer standpunkt rett som det er jeg. Spesielt når noen gjennom fornuftige argumenter har fått meg til å innse at jeg har tatt feil. Men jeg prøver i det minste å gjennomføre de standpunkt jeg står for også.

Dersom Høyre atter en gang har kommet på den gode idèen om å fjerne den og denne gang vil bevise det i praksis skal jeg være den første til å gratulere. Så langt ser jeg ingen spor av det. Tvert i mot så har Høyre sagt èn ting og gjort noe helt annet. Gang på gang. Det er selvsagt å endre standpunkt, men det ligger ikke noe positivt i det.

Høyre gikk i 2001 høyt ut på banen når det gjaldt avgifter og dokumentavgiften spesielt. I et tv-program før valget sa Børge Brende at dokumentavgiften skulle bort. Høyres leder Jan Petersen lovte det samme.

Så kom man i regjering og man hadde glemt dette. Det var faktisk ikke en prioritert sak en gang. I følge den nye høyrelederen Erna Solberg i et intervju med VG 27. mars 2004.

I februar 2007 er Peter Gitmark ute og skal fjerne dokumentavgiften igjen og han sier:"- Vi er prinsippiellt motstandere av dokumentavgiften. Den var ment som dekning av kostnader ved skifte av eier, men det er i dag en ren fiskalavgift, altså at den ikke dekker noen utgifter, sier Gitmark til fvn.no."

Kan noen i Høyre da forklare meg hvorfor dette ikke står nedfelt i Høyres program for perioden 2005-2009. Der står det nederst på side 29: "Høyre vil redusere dokumentavgiften". Ikke ett ord om hvor mye.

Når så programsekreteriatet i kommentar til lavlønnet skriver at den bør fjernes eller reduseres bektraktelig og at dette forutsetter en annen regjering, så tyder ikke det på at Høyre inngår i den regjeringen som kommer til å endre dette. Det hadde jo vært enkelt å endre det sist dere hadde makten, ikke sant?

Er det noe som kan få meg ut av feriedvalen så er det nettopp en slik oppførsel som Høyre har vist i denne saken. Litt mer "Talk the talk, walk the walk," takk.

Vox populi sa...

Anonym: Det er riktig som programbloggen påpeker. Ikke alle i Bærum er multimillionærer, om noen skulle sveve i den villfarelsen. Så hvorfor skal en person i Bærum som tjener det samme som en person i Berlevåg betale 3-4 ganger så mye i dokumentavgift fordi markedet vurderer boligen som mer verdt.

Eller for å snu det på hodet. Dersom en lærer fra Berlevåg av en eller grunn flyttet til Bærum. Er det da rimelig at han skal betale en ekstra "boligavgift" for dette? For det første må han betale mer for boligen, fordi Bærum er et pressområde og for det andre så blir han straffet ekstra med en høy dokumentavgift. Synes du det er rimelig? Jeg gjør det ikke.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Hm. Jeg aner kraftig irritasjon.

La meg gjenta til deg som til lavlønnet, men litt mer utdypet: Samarbeidsregjeringens politisk plattform var et forhandlingsresultat hvor alle partier måtte gi og ta. Og da blir nødvendigvis prioriteringen basert på den plattformen og ikke et enkelt parti.

Jeg oppfatter at du har gjennomtenkte syn på mange saker. Dermed forventer jeg også at du erkjenner at ingen oppnår 100% gjennomslag for egen politikk med mindre man sitter med rent flertall på stortinget. Det betyr prioriteringer og forhandlinger. Skatt og skole var de viktigste valgkampsakene for Høyre i 2001, og ingen kan benekte at Høyre fikk gjennomslag på disse områdene; selv om det meste av skatteletten var rettet mot næringsliv og etterhvert også økt bunnfradrag og innslagspunkt for toppskatt (Høyre mener det er meningsløst at lærere og sykepleiere skulle måtte betale toppskatt slik tilfellet faktisk var).

Du har selv funnet frem til at det i inneværende program står: "Høyre vil redusere dokumentavgiften". At du er misfornøyd med at målet ikke er å fjerne den helt, kan jeg forstå.

Spørsmålet for debatten nå er om vi i neste stortingsvalgprogram skal gå lenger og foreslå at avgiften fjernes helt. Den debatten er slett ikke avgjort.

forøvrig: poenget med svaret mitt til lavlønnet var at dagens regjering ikke har noen ønsker om å fjerne eller redusere avgiften, men det har Høyre.

Anonym sa...

Mange gode poenger, både fra sekretariatet og fra vox populi.

110 % enig i at kaken kan bakes større, poenget mitt er der og da -i desember måned når Stortinget skal saldere budsjettet. Som de fleste vet er statens inntekter for det neste kalenderåret ganske presist beregnet av finansedepartementets eksperter.

Når det gjelder den fiskale dokumentavgiften kan jeg kanskje møte voc populi på halvveien ved å foreslå et fast kronebeløp i stedet for en andel av kjøpesum. Da kan man jo på en elegant møte parare bærumssyndromet.

Programsekretariatet sa...

anonym:
aner jeg tilløp til forhandlinger og kompromiss *smil*

Spøk til side. Jeg oppfatter også at du et stykke på vei er enig i at dokumentavgiften kan slå urimelig ut slik den er i dag. Et fast beløp vil med stor sannsynlighet bidra til å redusere avgiften - og mye tydeligere synliggjøre den. Det er jo et stykke i retning av redusert avgift. Så blir spørsmålet om det er et skritt i retning av å fjerne den helt :-)