onsdag 18. juli 2007

Muligheter for alle

Vi vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. Vi vil bygge på tillit til enkeltmennesker, og gi hver enkelt størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for fellesskapet.


Hva synes du om dette som prinsipp?

8 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Prinsippet er veldig selvfølgelig og bra på mange måter, men ikke så veldig spenstig. Kunne sikkert ha stått i både Venstres og Krf sine program, kanskje også i andre partier.

Jeg foreslår en noe mer tydelig retorikk, se f eks dette utdraget fra de konservative i Storbrittania:
"A revolution in personal responsibility – giving every individual the skills, the resources, and the confidence to take control of their life. A revolution in professional responsibility – giving all those who work in our public services the freedom to fulfil their vocation."

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ: hvordan vil du formulere det på norsk?

Utdraget du har sakset sier vel egentlig ingenting om "fellesskapet". Er det meningen?

verdikonservativ sa...

Sitatet var kun ment for å gi et eksempel på en noe sterkere utrykksform. Det handler om å bruke en retorikk som er tilpasset nye medier og ikke minst som kan brukes aktivt i valgkampen.
Høyre må ikke være redde for å bruke noen store ord også i denne sammenhengen - noe man kan stå på barrikadene og forsvare. Da må budskapet være klart, enkelt og slagkraftig.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ: Jeg er i grunnen enig i at budskap skal være enkle og slagkraftige. Samtidig er det en utfordring å skulle utforme et prinsipprogram som skal være en fundament for praktisk politikk over mer enn en periode. Det innebærer at prinsippene må være gjennomtenkte og anvendbare på situasjoner som vil oppstå i fremtiden, som vi ikke nødvendigvis kjenner til i dag.

Drister meg derfor til å utfordre deg igjen: Hvordan formulere et prinsipp om syn på samfunn, enkeltindividet og muligheter?

verdikonservativ sa...

Høyre vil sette det enkelte mennesket i sentrum

Vi vil ha et samfunn av frie selvstendige individer med valgfrihet, yttringsfrihet og respekt for andre.

Vi vil ha et samfunn som bygger på våre gode tradisjoner og verdier med omsorg for de svake.

Vi vil ha et samfunn som stimulerer til verdiøkning og menneskets skaperevne samtidig som vi tar vare på miljøet for våre etterkommere.

Programsekretariatet sa...

takker :-)

Jonny Finstad sa...

Høyre vil ha lokalsamfunn der trygghet forankres i felles verdier.
Enkeltmennesker må gis frihet til verdivalg,etisk og moralsk respekt for å fremme felleskapets utvikling og vekst.

Programsekretariatet sa...

jonny finstad: takk til deg også. Begynner å få noen innspill å jobbe med. Bra! :-)