torsdag 5. juli 2007

12 eller 13?

I forbindelse med 6-årsreformen ble skoleløpet forlenget til 13 år, uten at pensum av den grunn ble nevneverdig større. Høyre var den gang motstandere av en utvidelse av skoleløpet, og mente at å begynne ett år før burde medføre å slutte ett år før.

Det er mange gode grunner til å stå fast på det standpunktet:

-Det er ingenting som tilsier at ikke det er mulig å lære det samme på 12 som på 13 år. Elever i dag er ikke dummere enn de var før i tiden.

-Det kan være en fordel å lære så mye som mulig tidlig - når elevene er læringsevnen og -viljen er størst.

-Vi mangler arbeidskraft i Norge. Å få elevene tidligere i gang med militærtjeneste, studier og jobb er en fordel for landet og elevene selv.

-I mange andre land er man ferdig det året man fyller 18. Det ser ut til å fungere bra der det er forsøkt.

Motargumenter:
-tja..det måtte være at det er uheldig å ta omkamp om en reform som trenger mer tid til å sette seg. Skolen har vært gjenstand for mange reformer de siste årene. Vi trenger neppe enda flere.

Spørsmålet er: Bør Høyres standpunkt i programmet være å korte ned skoleløpet med ett år? Eller er det en brutalisering av skolehverdagen...?

1 kommentar:

HankRearden sa...

For all del kort det ned! I Hordaland har jo fylkesforeningen også vedtatt heldagsskole, så dersom man kan gjennomføre en reform som sikrer faglig kvalitet, pirrer elevenes lærelyst og korter ned opplæringsløpet med et år ville dette gjort oss bedre rustet i den globale konkurransen. Hovedspørsmålet rundt norsk skole er vel allikevel ikke om man skal gå på skolen i 12 eller 13 år, men hvordan man skal få inn den faglige kvaliteten som alle tester viser at ikke er der i dag, og da er det ikke tvil om at det er lærerne man må fokusere på. Det vil være helt esensielt for norsk næringslivs konkurransekraft i fremtiden å få frem lærere med langt høyere kompetanse enn det som er tilfellet i dag. Her tror jeg større grad av individuell lønn, bonussystemer og kontinuerlig evaluering som blir tatt til følge er de beste virkemidlene vi kan bruke.