tirsdag 31. juli 2007

Bistandsturisme for Noradansatte?

Norad administrerer norsk bistandspoitikk. Fint. Fra tid til annen er det noen kritiske blikk på hvordan politikken utøves. Bra. Heldigvis ser det ut til at norsk bistandsarbeid blir stadig bedre. Fortsatt er det grunn til å stille spørsmål.

Bistand skal også brukes til å støtte opp om utviklingen av "sivile samfunn". Med solide institusjoner og mangfold av organisasjoner, som sammen vil være et korrektiv til diktatorsiske tendenser. Og i Norge er det mange organisasjoner som yter verdifull innsats. Men hvordan jobber Norad? Hvor enestående er kompetansen de besitter? Hvor ufeilbarlig er organisasjonen?

Støtte ytes for 1 år om gangen, men tilsagn og utbetaling kommer gjerne et stykke ut i året. Mottakerne avkreves likevel å fullføre prosjekter og levere regnskap innen utgangen av året. Et bistandsår er altså ikke mer enn 9-10 måneder? Midlene skal i hovedsak brukes hos bistandslandet, og ikke av den norske organisasjonen. Fornuftig. Men jommmen krever ikke Norad fra tid til annen å få være med på aktiviteteter. For å sjekke. Greit nok. Men hvorfor skal det måtte innpasses til Noradansattes egne kalender? Eier ikke Norad noe form for ydmykhet?

Argh. Historien er sann, og episodene flere. Heldigvis involverer dette ikke partipolitikken. Men likevel. Høres dette litt for dumt ut, eller fortjener Norad mer overbærenhet? Vi snakker om dine og mine skattepenger....

Ingen kommentarer: