torsdag 19. juli 2007

Personvern på nett

Personvern er en interessant sak, og man kan gjøre seg refleksjoner om det også når det gjelder Internett og blogging. Med interesse registrerer jeg jevnlig diskusjoner om hvorvidt det er greit at en blogger er anonym eller ikke. I visse tilfeller forsøker noen seg sågar på "outing" av bloggere.

Fortsatt oppfatter jeg at retten til å være anonym i bloggverden respekteres; med ulik begrunnelse.

Denne problemstillingen er interessant også i sammenheng med utarbeidelsen av Høyres nye prinsipprogram. Personvern er en viktig verdi for Høyre. Samtidig er det under stadig press, ikke minst pga ny teknologi.

Et forslag til formulering om dette er:
For å bevare en grunnleggende trygghet må retten til å være en del av fellesskapet ledsages av retten til å være anonym. Globalisering og ny teknologi gir stadig nye muligheter for overvåking, systematisering og sammenstilling av personlige opplysninger som det offentlige er i besittelse av. Høyre vil ha en streng forvaltning av personvernet, og begrense adgangen til å kunne koble sammen og offentliggjøre personlige opplysninger. I utgangspunktet skal ingen overvåkes på noen måte, uten at det foreligger begrunnet mistanke om brudd på rettsstatens regler. Bevisbyrden i personvernsaker skal legges på dem som ønsker å begrense personvernet.
Det er kanskje litt langt og omstendig, men så er saken også viktig. Hva synes du?

6 kommentarer:

Øyvind Sæther sa...

Interessant "forumlering", spesielt sammenlignet med situasjonen i Norge de siste 10 årene - med Høyre på Stortinget.

PSTs ulovlige overvåkning og tortur av bloggere, journalister og alle som tør fortelle at krigen mot terror er falsk og at Al-Qaida er en medie-skapt myte har eksplodert - med full støtte fra Høyre.

Så lenge jeg og en haug folk jeg kjenner er tvunget til å leve i eksil utenfor Norge forblir det latterlig å komme med "forumleringer" om "personvern". Åpne høringer om PSTs systematiske tortur av lovlydige borgere som tør fortelle sannheten der Norge's samlede storting samt talerøret NRK bevisst og beviselig lyver, derimot, er en god start.

Arve Edvardsen sa...

Anonyme bloggere og debattdeltakere er etter min mening en stor utfordring. Særlig fordi det vanligvis ikke er noen form for redaksjonell forhåndskontroll.

Dette har medført at mange debattfora nærmest blir ødelagt av useriøse og til dels sjikanøse innlegg. Den automatiske publiseringsadgangen har også medført store personlige belastninger for utsatte ofre.

At enhver skal ha ubegrenset adgang til viktige debattsider på denne måten kan derfor ikke være noen rettighet i seg selv. Noen har valgt en mellomløsning - tillate anonyme innsendere, men at selve publiseringen skjer kontrollert. På denne måten vil ansvarlig utgiver bli bedre i stand til å uttøve redaktøransvaret.

Jeg er ikke sikker på om en utvikling fra navngitte innsendere til anonyme bloggere nødvendigvis er positivt. Jeg registrerer imidlertid at denne bloggen, som heldigvis ligger på et relativt seriøst nivå, også er dominert av anonyme bidragsytere.

Jeg håper i alle fall at det fortsatt kan være tillatt og ikke være anonym og sender den ballen videre.

Programsekretariatet sa...

arve edvardsen: "Jeg håper i alle fall at det fortsatt kan være tillatt og ikke være anonym og sender den ballen videre."

Jeg tror neppe det vil bli noe forbud mot å ikke være anonym. Utfordringen er vel heller aksept for det motsatte.

Øyvind Sæther: Jeg oppfatter at du støtter intensjonen i formuleringen. Men fordi den er innspill i et Høyre arbeid så er du i mot den. Logisk?

Jeg tror ikke du finner noe parti som støtter ulovlig overvåking. Derimot er det nok flere som er villige til å være ganske liberal og gi politiet store friheter - særølig i disse terror-tider. Jeg mener likefullt at personvernet skal henge høyt, og at politiet ikke uten videre skal kunne drive alle mulig former for overvåking. Det er mitt standpunkt. Er du uenig i det?

Knut Stian Olsen sa...

En kommentar er lagt til i min egen blogg:

http://minmening.net/blogg/?p=122

genese sa...

Vakkert. Jeg er 100% enig, og det har mange grunner. Vi får heller finne andre metoder til å ta oss av det som ikke hører hjemme på nett, men terskelen skal være skyhøy for inngripen.

Programsekretariatet sa...

knut stian olsen: Har lest kommentaren din. Bra.

Det er en utfordring å formulere noe prinsipielt om personvern - uten å skulle skrive en lang avhandling. Jeg deler ditt syn på videoovervåking, men det er også andre opplysninger jeg mener skal behandles langt mer restriktivt enn man gjør i dag. Sykehusjournaler f.eks., dessuten hva med ulike registre, krav om å oppgi personnr i en rekke sammenhenger.

Fortsatt mottar jeg gjerne innspill på gode (og strammere) formuleringer.