onsdag 18. juli 2007

Petro euro

Flere steder kan vi i dag lese at dollaren ikke har stått så svakt som nå, på over 20 år. Og euro-en bare styrker seg, og er for lengst etablert som en solid valuta.

En viktig inntektskilde for landet er nettopp oljen, som i hovedsak omsettes/forhandles i "dollar pr fat".

Er det andre som også undrer seg over om det på et tidspunkt kunne være fornuftig å begynne å forhandle olje i euro?

4 kommentarer:

Vox populi sa...

Først litt ros: Dere tar opp en rekke interessante problemstillinger og jeg synes det er synd at ikke flere benytter anledningen til å kommentere /diskutere på denne bloggen. Jeg føler meg etter hvert som en Tordenskiolds soldat, men det får dere bære over med.

Det som undrer meg mest med dette innlegget, er at det kommer fra Høyre. Dersom Norge skulle ta et initiativ til å handle olje i Euro så ville det oppfattes som en "krigserklæring" i USA.

I tillegg kommer dere til å få en meget klam omfavnelse fra SV. Hallgeir Langeland har tatt til orde for dette tidligere.

Det er ikke uten grunn at det spekuleres i om et vikarierende motiv for å gå inn i Iraq var at Saddam Hussein i 1999 valgte å trade iraks olje food for oil-programmet i Euro. Å trade olje i dollar er ekstremt viktig for USA, av flere grunner.

Dersom man ser bort fra det utenrikspolitiske aspektet(noe som nesten ikke er mulig, ihverfall for et parti som Høyre) og ser på det økonomiske, så er det mange forhold som tilser at vi burde bytte valuta i oljehandelen.

De fleste av OPECs kunder befinner seg i Europa. Det betyr at oljeselgere vil ha en langt mindre valutarisiko ved å bytte. Spesielt med en så svak dollar som vi ser nå.

For USA vil det være et knallhard slag mot økonomien og dollarens stilling som ledene valuta. USA vil måtte kjøpe Euro med dollar før de kan kjøpe olje fra OPEC. Det vil kunne utløse et skred i den amerikanse økonomien som man ikke helt overskuer.

Det vil bli slutt på å la dollar-trykkpressene gå varme fordi en prising i euro vil dramatisk redusere etterspørselen etter dollar.

Kina startet allerede i fjor med å betale for Iran-oljen sin i Euro og flere kan følge. Russland sitter med nøkkelen. Den dagen Putin signaliserer at han ønsker Euro som oljevaluta, vil mye ligge til rette for et bytte. Med de spenningene som ligger mellom Russland og USA om dagen, kan det være et neste trekk i maktspillet.

Som et alternativ til å handle olje i Euro, kan man tenke seg en valutakurv der dollar, euro, rubler og kinesiske yuan. Det vil nok bli oppfattet som mindre fiendtlig i Moskva.

For Norge ville en prising i euro kunne være en mulighet til å etablere en tredje internasjonal oljebørs. Vi huser i dag en viktig el-børs Nordpool, der strømprisen beregnes i euro, så hvorfor ikke en oljebørs.

Jeg går ut fra at den amerikanske ambassadøren har ringt dere allerede?

Programsekretariatet sa...

vox populi: alller først: takk.

Dernest: Deler langt på vei refleksjonene du gjør i saken. Interessant at du "uroer" deg over partiets forhold til USA. Tillater meg derfor å si klart og tydelig at USA er en viktig alliert for Norge.

På denne bloggen er vi opptatt av å tørre å tenke litt nytt (i allefall prøve). Ikke minst med tanke på hvordan verden rundt oss forandrer seg. Da kan det ikke alltid være en selvfølge at en politisk kurs eller politikk skal forbli uendret. Det må i allefall være lov til å reise noen problemstillinger og eventuelt falle tilbake på at eksisterende dagens løsning fortsatt er best.

Når det gjelder forholdet mellom euro og dollar er det andre momenter som også er interessante. De siste par årene har f.eks. stadig flere sentralbanker redusert sin valutabeholdning i dollar og økt den i euro. Dette er interessant. En annen side av denne problemstillingen er selvsagt dollarens påvirkning i verdensøkonomien.

Opp i alt dette, mener jeg det fortsatt er relevant å tenke over hva som gir størst og sikrest inntekt for Norge når det gjelder omsetning av olje. Og da synes jeg det er interessant å dvele ved euro som forhandlingsvaluta. Jeg tror imidlertid ikke at dette vil skje i umiddelbar fremtid, men så er jeg opptatt av å se litt fremover.

Vox populi sa...

Misforstå meg rett. Bakgrunnen for min ros er nettopp at det blir diskutert problemstillinger som kanskje er utenfor det man vanligvis oppfatter er Høyres politikk. Det er det som gjør den lesverdig og ikke minst spennende som utgangspunkt for debatt.

Min refleksjon over utgangspunktet var at det er en så opplagt provokasjon mot USA å evt. foreslå en veksling fra dollar til euro. Men det gjør jo innspillet desto mer utfordrende. For det er vel opplagt for de fleste at dette handler vel så mye om utenrikspolitikk som økonomi.

Programsekretariatet sa...

vox populi: Har da forstått deg rett.

Ja, det er har opplagt en rekke konsekvenser ved seg et slikt forslag. Kan avsløre at jeg forsatt ikke har motatt noen reaksjoner fra Henrik Ibsens gt.. :-)