tirsdag 17. juli 2007

Stemmerett

Nå vil også barneombudet at 16 åringer skal få stemmerett. Fordi han vil øke den politiske bevisstheten; fordi kompetansen trengs i lokalpolitikken og fordi de som er gamle ikke huske hvordan det var å være ung. Visstnok.

Barneombudet kobler ikke utspillet sitt opp til myndighetsalder og sier ingen ting om den også bør senkes.

Hm. Jeg lurer på om barneombudet har noen andre gode forslag til hvordan det politiske engasjementet kan øke ellers blant folk, tatt i betraktning stadig lav valgdeltakelse. Jeg lurer på om barneombudet synes det er fint å ha partier som tenker helhetlig på alle aldersgrupper?

Hva synes du?

7 kommentarer:

Vox populi sa...

Jeg støtter barneombudets utspill om at 16-åringer kan stemme ved lokalvalg.

Mange av dagens 16-åringer har kunnskaper om samfunnet og en modenhet som på ingen måte står tilbake for det godt voksne velgere står for. Jeg har selv sett hva min 15-årige sønn har fått ut av samfunnsfagsundervisningen i 10. klasse og tror at svært mange av dagens 16-åringer er i stand til å velge.

Basert på de siste dagers 1881-utspill fra Høyreledelsen i Oslo, så antar jeg at Høyre er enig i dette. Eller er dette bare et valgkamputspill uten substans?

Programsekretariatet sa...

vox populi: Frank Aarebrot kom etter barneombudet i går og toppet forslaget med stemmerett til 12-åringer. Hva synes du om det?

1881 relaterer seg til valgfrihet for voksne mennesker: Forsatt er 18 år myndighetsalder. (Selv om noen åpenbart mener at 81-åringer ikke skal få velge selv hvem som skal hjelpe dem hjemme. - digresjon)

Vox populi sa...

Hva jeg synes om Frank Aarebrots utspill: Jo, at han fikk frem et glimrende poeng om at det er noe fundamentalt galt når umyndiggjorte og personer med et mentalt nivå som en 8-åring kan stemme, mens en 16-åring som betaler skatt og som kan idømmes fengsel,ikke kan det.

Dessverre så klarte også Aarebrot å avspore debatten og få presumtivt intelligente mennesker som bl. a. Torbjørn Røe Isaksen til å diskutere noe annet enn 16-års grensen. Synd for debatten.

Så til 1881. Her må enten jeg på et lesekurs ellers må jeg få en god forklaring. Så 1881-utspillet relaterer seg til voksne mennesker?

Hvordan tolkes teksten på Høyres hjemmeside: "Vi er i ferd med å utvikle et samfunn der umyndiggjøring er normen og det selvstendige mennesket er unntaket. Det er spesielt de unge og de gamle - enkelt sagt de som er under 18 og over 81 - som fradefineres frihet og ansvar i 1881-samfunnet"

Dette er vel ikke mulig å misforstå ?
Det var vel litt av poenget med utspillet å anskueliggjøre at samfunnet ikke tar personer under 18 og over 81 på alvor???

Programsekretariatet sa...

vox populi: Du oppfatter nokså riktig. Budskapet i 1881 knytter seg bl.a. til retten til å velge. Fra 1881-utspillet du har linket til kan man nettopp lese:

"Venstresidens politikere hevder jevnlig at de er opptatt av hva ungdom mener, men forbeholder seg retten til å sensurere vekk de unges ønsker og selv fatte de endelige beslutningene på deres vegne. Når ungdomsskoleelever i de fleste norske kommuner ber om lov til å selv bestemme i en sak som angår hver av dem direkte, nemlig hvilken videregående skole man ønsker å begynne på, viser venstresiden igjen at politikerstyring er viktigere enn valgfrihet."

Så kan vi gå tilbake til debatten om 16 eller 12 års stemmerett. Ingen av forslagstillerne knytter denne retten til myndighetsalder. Og Barneombudet avgrenser retten til kommunevalg. En 16 åring skal altså være voksen nok til å stemme lokalt, men ikke nasjonalt selv om mange ungdomspolitiske saker avgjøres også på stortinget?

Vox populi sa...

Hva mener dere egentlig da? Skal vi senke myndighetsalderen til 16 år og gi adgang til å stemme ved lokal og stortingsvalg? Eller mener dere at myndighetsalderen skal være 18 og at den bestemmer stemmeretten?

Det er jo ingen ting i veien for å prøve ut dette ved lokalvalg uten å senke myndighetsalderen. Dette gjøres nå i Østerrike. Det ene utelukker ikke det andre. Basert på erfaringene ved lokalvalget kan man vurdere om dette skal gjøres gjeldene ved stortingsvalg også. Man trenger ikke gjøre dette vanskeligere enn det.

Jeg tolker Høyre slik at man vil opprette dagens stemmerettsalder og at det ikke var det dere hadde i tankene med 1881-utspillet:
"enkelt sagt de som er under 18 og over 81 - som fradefineres frihet og ansvar i 1881-samfunnet".

Greitt å vite.

Vox populi sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Programsekretariatet sa...

vox populi: Riktig - 1881-utspillet er ikke ment som et ledd i forslag om å endre på myndighetsalder eller stemmerettsalder.

Men det er et slag for valgfriheten. Rett til å velge vgs skole selv. Rett til å velge hjemmehjelp selv. Åpenhet om kvalitet og innhold både i skole og på sykehus.