fredag 27. juli 2007

Jeg tror på Gud

Dersom hun hadde sagt det, ville det da blitt noen særlige reaksjoner? Neppe. Over 90% av det norske folk er medlemmer av statskirken. Som bygger på Bibelen. Og de 3 hellige bautaene: Vår herre, Jesus og den hellige ånd.

Ja nettopp, den hellige ånd. Den kan de fleste av landets befolkning bekjenne seg til, men så skal det ikke være lov til å tro på engler? Ja, hva med jomfrufødsel for eksempel - hadde de kanskje kunstig befruktning på den tiden?

Ikke bare har vi en statskirke i dette landet, grunnloven vår krever at halvparten av regjeringens medlemmer er medlem der. Og således tror på Gud, Jesus og Den hellige ånd.

Å du, i bibelen, var det ikke noen historier der om hærskaren i himmelen...for ikke å snakke om Gabriel m.fl.

Hva er egentlig problemet? Kan noen forklare det til en troløs?

18 kommentarer:

Vox populi sa...

Fra en troløs til en annen: Det største problemet er vel at hun orienterer seg mot en nyreligiøs retning, der hun ikke bare tror på engler, men skal også snakke med dem og lære andre det samme. I den kristne tro advares det mot dette, fordi det anses som en form for avgudsdyrkelse. Når hun i tillegg bruker gudinnen Astarte, så forsterker dette inntrykket.

Astarte er en semittisk kjærlighets- og fruktbarhetsgudinne fra Midtøsten. Hun er også kjent som krigsgudinne, himmelgudinne og gudinne for underverdenen. I det gamle testamentet beskrives Astarte som en avgud som ikke skal dyrkes.

Dette er blant de punktene som gjør hennes budskap kontroversielt, spesielt i kristne kretser.

Men noe som er er vel så vanskelig er at hun splitter det norske folket. Selv om 40% av det norske folk tror at det er mulig å snakke med engler, er det et tilsvarende antall som tror at dette er bare tull. Kongefamilien skal være samlende i sitt virke. Det er ikke "engleskolen" til Märtha Louise.

Som republikaner burde jeg vel være glad for hennes virksomhet, men foreløbig tror jeg hennes nyreligiøse orientering ikke svekker monarkiet. Dessverre.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
når det kommer til stykke tror heller ikke jeg dette bidrar til å svekke monarkiet - det virker som om mange i synes dette er litt spennende.

Selv om hun tror på engler, har hun vel fortsatt sin "barnetro" på plass? Også hun er jo medlem av statskirken. Fortsatt sliter jeg litt med den ramsalte kritikken fra kirkefolket selv, som de facto bekjenner seg til bl.a. den hellige ånd.

Martin sa...

Problemet ligger ikke i at Märtha Louise tror på engler. Problemet ligger i at det er de hun søker og tilber. Bibelen er veldig klar på at vi kan få hjelp av engler, men da må vi søke Gud først (I Jesu navn). Ellers er det ingen garanti for at englene vi søker kommer fra Gud.

Som Espen Ottesen og flere andre har sagt; Hun lager sin egen religion, tar litt fra der og litt fra her, slik som blir mer og mer vanlig idag. Hun bekrefter okkultismen (den okkulte kulturen) som vi er på vei inn i.

Som Vox Populi sier, hjelper det jo ikke akkurat på at Märtha har valgt navnet Astarte på sin skole.

Når det gjelder om hun er "innenfor" eller "utenfor" Kristentroen, sier de fleste kristne lederne som har blitt intervjuet at det vet bare Gud. Hun kan ha sin "barnetro", og den kan kanskje hjelpe henne til å se at det er galt det hun holder på med. Personlig tror jeg at hun ikke har hatt noen rundt seg til å gi henne forståelse av at hun også kan bruke sine evner i en kristen sammenheng. Kanskje hun har følt at det ikke er kompatibelt. Eller kanskje hun bare ikke har tenkt noe særlig over det.

Men vi får se videre da hva som skjer. Prinsessen må jo få lov å gjøre som hun vil, men jeg synes det er flott at så mange sier klart ifra at dette er de imot; ikke bare åndelig men også med tanken på at Kongehuset skal fremstå som kristent.

MEN nå er jo jeg en av dem som mener det er tåpelig at kongen skal bekjenne seg til noe som helst livssyn om han ikke ønsker dette selv, så forhåpentligvis blir akkurat DEN ordningen fjernet før eller siden. Det er lite realt overfor Gud med en konge som f.eks er buddhist innvendig, å gå rundt å late som han er kristen..

Programsekretariatet sa...

martin.
enig i mange av refleksjonene dine, likte spesielt siste avsnitt.."dårlig gjort overfor gud".:-)

Men ad: "Bibelen er veldig klar på at vi kan få hjelp av engler, men da må vi søke Gud først (I Jesu navn)". Hvis jeg forstår katolikkene rett, så er det greit å gå via en helgen fremfor å gå direkte til gud. Og tror man på helgener så kan man vel tro på gud? (så er jeg klar over at den norske statskirken ikke er katolsk ;-D).

En annen ting: "...at dette er de imot; ikke bare åndelig men også med tanken på at Kongehuset skal fremstå som kristent".. Dette er vel litt selvmotsigende med dagens grunnlov? I følge den skal Kongen bekjenne seg til kristendommen. Vi har altså en grunnlov som faktisk sier at kongehuset SKAL være kristent. At medlemmer av kongefamilien bekrefter dette, er vel greit - så lenge vi har en statskirke?

Er kanskje denne debatten et vel så viktig bidrag til debatten om å skille kirke/stat?

Anonym sa...

1. januar 2006 var 84,9 prosent av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Ikke "over 90%" som dere hevder her. Så lenge man har puls blir man jo nesten automatisk medlem av statskirken. Passiv innmelding heter svindel de fleste andre steder, så det er rart at man tvilholder på denne ordningen.

Programsekretariatet sa...

bluewolf.
aaargh... takk for korrigeringen :-) Slumset litt med tallet, men 84,9% er fortsatt hva man kan kalle den store majoriteten av befolkningen.

Jeg er veeeeeeldig enig med deg i synspunktet ditt om automatisk medlemskap i kirken. Man har jo fått slutt på kollektive medlemskap andre steder.....

Martin sa...

Hehe, godt vi er på bølgelengde her. ;)

Vel,nå har jeg ærlig talt satt meg for lite inn i Katolisismen, men jeg personlig begriper ikke hvordan man kan tro at bønn til helgener eller noen andre skal være bibelsk. Jeg tror vi kan få kontakt med døde, det gjør jeg, men da blir det via Gud. Ellers mener jeg at det kan få svært uheldige resultater.

Du skriver:"Er kanskje denne debatten et vel så viktig bidrag til debatten om å skille kirke/stat?"

Åja, det tror jeg absolutt. Det er svært problematisk med en ordning som sier at mennesker innen den og den stillingen (selvsagt forutsagt at stilingen ikke er i en livssynorganisasjon) MÅ bekjenne seg til et spesielt livssyn. Om vi snur det litt på hodet, men samtidig trekker paraleller, ser vi jo at mennesker i Irak, Iran, Saudi-Arabia, ja store deler av den muslimske verden ikke får lov å konvertere til annen tro enn islam. Er det noen prinsipiell forskjell på dette og kongehuset?..

Det er ikke et demokratisk problem at en slags leder for et trossamfunn, som jo kongen er, selv er kristen. Faktisk må dette etter mitt syn være en forutsetning for at en person skal være leder for en livssynorganisasjon, at han deler samme livssynet.

Men for det første vet vi ikke om kongen deler kirkens livssyn.

For det andre er det en lederstilling han blir født til. Han velger den ikke selv, han blir ikke engang valgt til den av noen som helst.

(Og personlig ser jeg på det som høyst problematisk at et kirkesamfunn skal være bygd opp som et hiearki)

Når det gjelder statskirken er det problematisk at staten skal kontrollere en religion, og at menensker som ikke ser på seg selv som kristne står oppført som medlemmer.

Jeg tror ikke det er så enormt viktig om vi har statskirke. Kirkens problem er at den ikke når ut til folk, og disse problemene skyldes alt fra homofili-spørsmålet til åndelig bevissthet (som altså da flere steder i statskirken ikke blir tatt på alvor)

verdikonservativ sa...

Monarkiet er en tradisjon som (hittil) har vist seg å fungere godt, selv om det er en intelektuell utfordring å akseptere måten som statslederen får jobben på.

Grunnen til at de fleste av oss aksepterer dette er historisk kloke monarker som har utøvd rollen på en måte som få valgte presidenter ville ha gjort bedre.

Jeg må allikevel innrømme at jeg vakler i troen når sentrale medlemmer av kongehuset kommer med et slikt vås som dette.

Ja - la oss kalle en spade for spade; Dette er med respekt å melde kvalifisert dumskap på høyt nivå.

Når den dagen kommer at jeg må hilse på Behn på slottsbalkongen 17. mai blir jeg garantert republikaner.

Martin sa...

Jeg må forresten legge til en ting. Du skriver i begynnelsen av innlegget at det neppe hadde vært noe sjokk om Märtha sa hun trodde på Gud..

Men som Erling Rimehaug skriver så ypperlig i Vårt Land:

"Det ville skapt betydelig større problemer om hun for eksempel hadde blitt pinsevenn. Engler, «healing» og søking etter indre, guddommelig kraft, fremstår nok for de fleste som mindre eksotisk enn tungetale og frikirkelighet. Og om hun skulle sluttet seg til et kirkesamfunn som mener homofili er synd, ville det for alvor blitt spetakkel."

Du kan lese hele artikkelen her, om det er av interesse: http://www.vl.no/meninger/kommentar/article2896250.ece

Programsekretariatet sa...

martin:
konstaterer at vi har samenfallende syn mht krike/stat og individets rett til å tro selv. Jeg er enig i at ethvert trossamfunn må få styre seg selv,også kirken, etter hvordan den selv tolker religion. Det betyr at også kirken selv må fornye seg - slik den vel har gjort mht kvinnesyn, og ser ut til å være mht syn på homofili.

Du skriver "Men for det første vet vi ikke om kongen deler kirkens livssyn." Om jeg ikke tar feil, har Kongen ved tidligere anledninger vært åpen på at han er kristen.

verdikonservativ:
Enig i mye av det du skriver. Jeg synes bl.a. det var slående da Kong Olav døde, å se valfartingen til slottet og tenningen av lys. Det var ganske spesielt og viser vel at til tross for mye rasjonalitet og fornuft blant oss, så har vi behov for å holde fast ved noen institusjoner som er litt opphøyd i hverdagen - og fristilt fra partipolitisk kjas og mas.

Jeg lurer på én ting. Prinsessen har jo sagt fra seg tittelen sin (HM) og er ikke lenge en del av Kongehuset, men av kongefamilien. Det betyr at hun fortsatt er i arverekkefølgen, eller?

Må nok si jeg ikke ser de store mulighetene for at hun noengang vil overta tronen, og dermed skal vi nok slippe å måtte forholde oss til en prinsgemal Behn. :-)

verdikonservativ sa...

Hun er nr 3 etter Haakon Magnus.

Enig at det er en formell forskjell mellom Kongehuset og kongefamilien, problemet er at spesielt media ikke akkurat er like besvisst på dette og at det derfor er viktig at også familiemedlemmene er sitt ansvar bevisst.

For øvrig er tro en privatsak og kravet om bekjennelse til den lutherske tro for monarken bør derfor fjernes fra Grunnloven, uavhengig om statskirkeordningen videreføres eller ikke.

Vox populi sa...

Verdikonservativ: Det er mange år siden jeg engang forsøkte å forsvare monarkiet intellektuelt. Det var mye enklere å bli republikaner.

Du har selvsagt rett i at monarkiet har overlevd (og fungerer) fordi de har hatt en samlende funksjon for mange. Ikke minst har krigsårene betydd meget. Men også fordi monarkene opp til nå har vært kloke..

Problemet med monarki er jo at du vet hva du har, men ikke hva du får. Og det du får må du leve med.

Når Mette-Marit forteller om svigerinnens helbredende hender, begynner dette å bli litt farlig. Farlig fordi det kan lede mange til å tro på dette tullet og gi opp andre behandlingsformer.

Kongefamilien har en stor innflytelse på mennesker, en innflytelse som nåværende og tidligere monarker var seg bevisst. Men som synes å være fraværende hos dagens generasjon. Ikke det at skolemedisin nødvendigvis er det rette, men det er et drøyt stykke fra konservativ legestand til å snakke med englene.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Ja, noen av oss mener at tro er en privatsak. Derfor ønsker også Høyre et skille mellom kirke og stat. Det gjør imidlertid ikke et stort nok flertall i stortinget...ennå.

vox populi:
er nok ganske enig i det du skriver. Samtidig slår deg meg at dagens konge og dronning ble gjenstand for stor skepsis den gang de ble forlovet og gift. At kongen kunne gifte seg med en av folket...uhørt! Vel, det var reaksjoner av sin tid. Ettertiden har jo vist at Kongehuset på mange måter evner å fornye seg. En ting er hva prinsessen og Ari gjør, en annen ting er hva kronprinsen og kronprinsessen gjør. Det er interessant å registrere hvor mye mer positiv omtale begge får nå, særlig kronprinsessen, sammenliknet med da de var forlovet...Jeg er derfor ikke så sikker på at dette vil bidra til å svekke monarkiet (eller styrke det).

Simen sa...

Det er tidvis komisk, tidvis trist å se hvordan folk krangler om "rett" tro og "gal" tro. I lokalavisen her var det f.eks. en prost som mente at man ikke skal tjene penger på folks åndelige behov - han må enten ha latt være å tenke over at han selv tjener til livets opphold på folks åndelige behov, eller også ment at det var greit så lenge det gjaldt "rett" tro.

På samme måte kritiserer Martin her Märtha for å lage sin egen religion ved å ta litt her og litt der, uten å tenke over at kristendommen selv høyst sannsynlig har "lånt" fra religioner som var aktive i dens barndom. Snakk om å klage på fliser hos andre uten å se bjelken i eget øye.

Selvfølgelig hadde det vært moro om folk sperret øynene opp og kastet både statskirke og monarki på dør, men er vi realistiske så har det lite å si.

MariaMariaOslo sa...

Problemet, for den store statskirke-hopen, er vel at Märtha Louise er såpass frekk at hun outsourcer englene, og lar Gud sitte igjen alene...

Statskirken sa...

Bluewolf - blir man ikke medlem av statskirken bare hvis man døyper seg? Ved dåpen?
At foreldre melder inn barna sine ved dåpen er jo egentlig like frivillig som når foreldrene melder barnet inn i et korps etc, så... Man kan melde seg ut frivillig etter det. Og man kan la være å melde seg inn, ved å la være å døype seg...
?

verdikonservativ sa...

I say this only vance:

En ting er at NRK står som et velvillig mikrofonstativ UTEN ET ENESTE KRITISK SPØRSMÅL - enda verre er at de helt uten videre sender innslaget om englevåset i beste sendetid og PÅ BEKOSTNING av Allo Allo - en av de få underholdningsprogrammene det er verdt å se på.

Tilliten til Kongefamilien og til journalistisk håndtverk i statskanalen har begge fått en alvorlig knekk.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
tiltredes:


mariamariaoslo:
Outsourcer - morsomt poeng *LOL*. Hm.. Ari stemmer jo AP, man hva slags politikk praktiserer Märtha..