tirsdag 21. april 2009

Streng og rettferdig

Høyre er for mangfold. Høyre tar sosialt ansvar også for mennesker som er utsatt for vold, trusler og nød i andre land i verden. Integrering er viktig, den må bli bedre og det bør stilles krav. I innstillingen til stortingsvalgprogram er det et eget kapittel om "inkluderende samfunn" - integrering, og det er et eget kapittel om flyktningepolitikk og humanitær bistand. Et av tiltakene Høyre vil gjennomføre er:
- innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl, og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
Det største problemet er at vi ikke har noen gjennomarbeidet politikk for utsending, sier innvandringspolitisk talsmann Bent Høie fra Høyre til VG Nett

I tillegg vil Høyre også:
- arbeide for flere retur- og hjemsendelsesavtaler slik at asylsøkere med avslag returneres raskere.
- stramme inn på mulighetene til å trenere saker.
- øke bruken av alderstesting og DNA-undersøkelse.

3 kommentarer:

Anonym sa...

I inclination not agree on it. I think warm-hearted post. Particularly the appellation attracted me to review the intact story.

Anonym sa...

Nice fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

Anonym sa...

Well I assent to but I think the list inform should have more info then it has.