onsdag 15. april 2009

Har Abelia fasiten - lissom?

Abelia er opptatt av å fremme kunnskap, innovasjon og tenkologi. Det er bra. Derfor gjennomgikk organisasjonen tidligere i år partienes høringsutkast til nye partiprogram. Bare litt synd når slurv avsløres - det undergraver litt seriøsiteten.

I sin analyse klarte Abelia kunststykket å overse poenger de selv mener er viktige - i allefall i Høyres program. I sin rapport etterlyste de fra Høyre ambisjonen om å stå fast ved målet om at samlet FoU i Norge skal utgjøre 3% av BNP. Høyre har hele tiden stått fast ved målet. Abelia klarte (ville) bare ikke se det. Slurv?

Høyre er opptatt av kunnskap, læring, innovasjon og nyskaping. Høringsrunden av programmet bidro til at dette ble ytterligere forsterket i innstillingen til nytt stortingsvalgprogram som skal behandles av landsmøte 8-10 mai.

I dag har Abelia kommet med en ny rapport. Nå er de ute etter å effektivisere offentlig sektor. Igjen er det grunn til å gi honnør for engasjementet, men også advare mot ukritisk aksept av Abelias fasitsvar.

Visstnok har Abelia igjen lest partiprogrammene (ukast og ikke innstillinger?), men presenterer ingen samlet karaktergivning denne gangen så vidt jeg kan se. Flere påpekninger er gode - og for Høyres dele ivaretatt i innstillingen til nytt program.

Men. Blant flere ting mener Abelia at følgende er viktig:
Frigjør offentlig elektronisk informasjon. Gratis tilgjengelig informasjon på nettet sikrer gjenbruk og utvikling av nye tjenester.
Det er vanskelig å lese hvor dypt Abelia har reflektert over dette. Kun én gang nevnes personvern - og da som henvisning til et Obama-sitat. Må vi konkludere med at Abelia ukritisk vil frigjøre alt som finnes av elektronisk informasjon? Ser de overhode ingen motforestillinger mht fare for å sammenstille (og misbruke) data som finnes i offentlige registre? Dersom dette overhode ikke er problematisert hos Abelia mister rapporten mye verdi. (Datatilsyn er forøvrig ikke nevnt med ett ord). Slurv?

Et annet tiltak som foreslås er:
Nasjonal database av digitalt tilgjengelig rå-materiale for utvikling av læremidler. Råmaterialet kan blant annet være frislipp av NRKs arkiver, som alle aktører kan bruke, også kommersielt.
Ikke med et ord nevnes opphavsrett - noe sted i rapporten. Mener Abelia ikke noe om det, at det ikke er relevant, eller rett og slett uinteressant? Slurv?

Helt oppriktig synes jeg rapporten til Abelia er interessant fordi den setter søkelys på noen av mulighetene som kan benyttes for å modernisere offentlig sektor. Mange av forslagene finnes også i innstillingen til Høyres stortingsvalgprogram. Samtidig ville rapporten stått mye stekere dersom den også problematiserte visse utfordringer og motforestillinger. Siden Abelia setter seg til doms over politiske programmer som tross alt skal representere en helhetlig utvikling, må rapporten gjenspeile den samme helhetlige tenkningen - selv om det bare gjelder dette avgrensede området. Dessverre er ikke rapporten så balansert. Og når den kommer som en slags oppfølger til en tidligere rapport som viste seg å være litt slurvete, vel - da blir det med litt større skepsis at i allefall denne leseren gjennomgår dokumentet.

2 kommentarer:

Paul Chaffey sa...

Kjære "Programblogg".

Jeg ser du har hatt en litt dårlig dag på jobben. Til oppmuntring (og for å oppklare eventuelle misforståelser) vil jeg si at:

1. Nei, Abelia har ingen fasit. Vi er gjerne litt skeptiske når folk sier de har en fasit fordi innovasjon og nyskaping som oftest skjer der det er mangfold og frihet til å drive innovasjon og prøve ut flere alternativer. Vi er heller ikke dommere. Det er det velgerne som er.

2. Jeg ser du er litt misfornøyd, men Høyre har fått en bra plassering i Abelias rangering av partienes programmer. Det vil en raskt kunne lese seg fram til ved å klikke på lenkene du har lagt inn. Og skulle Høyre forbedre programmet ytterligere gjennom behandlingen fram mot og under landsmøtet vil vi bli veldig fornøyde. Vi vil dessuten takke for et veldig bra høringsmøte vi hadde med programkomiteen i Høyre.

3. Høyre er partiet som får best poengsum av Abelia når det gjelder tiltak for å effektivisere offentlig sektor gjennom satsing på ikt. Det står i rapporten og skulle dere trenge ytterligere bekreftelse på dette kan dere se på presentasjonen jeg hadde på en konferanse vi hadde om ikt i samfunnsutviklingen nylig: http://www.abelia.no/article1154.html

4. Ja vi er opptatt av opphavsrett. Selvfølgelig er vi det. Se for eksempel her: http://www.dagsavisen.no/utenriks/article402919.ece Vi har kritisert politikere som mener man kan gi bort andres opphavsrettslig beskyttede materiale gratis. Men man blander kortene litt hvis man av den grunn ikke vil tilgjengeliggjøre offentlig produsert informasjon(for eksempel kartdata eller værdata)når vi skattebetalere allerede har betalt for produksjonen. Vi skal vel ikke betale to ganger? Dette er verdifulle data som tredjepartsaktører ofte vil ha bedre forutsetning for å utvikle til tjenester som er kommersielle (sjøkartdata er et eksempel).

5. Ja, vi er opptatt av personvern. Selvfølgelig er vi det. Men personvern er ikke noe argument mot modernisering av helsesektoren. Det er neppe slik at personvernet generelt blir dårligere av at data utveksles og lagres elektronisk. Poenget av vi modernisere på en måte som tar hensyn til personvern og sikkerhet.

Vi ser fram til en fortsatt dialog med Høyre om bedre rammebetingelser for kunnskap og kunnskapsbasert næringsliv. Og lykke til i det videre programarbeidet.

Programsekretariatet sa...

Paul Chaffey.
Takk for at du svarer - og at du svarer så utfyllende. Kan trøste deg med at det var en god dag på jobben - også i går :-D

Jeg vil igjen starte med å gi honnør til Abelia for dette engasjementet. jeg synes det er viktige problemstillinger dere trekker frem, og mange gode løsninger dere foreslår.

Jeg har i dag igjen lest gjennom rapporten deres "Morgengry for offentlig sektor" - som på hjemmesiden deres presenteres på følgende måte: "Abelias evaluering av utkast til nye partiprogram avslørte manglende kunnskap og ambisjoner for offentlig sektor. Abelia serverer partiene en tiltakspakke med fem politiske grep"

Jeg hadde da forvetning om at dere var konkrete på hva dere mente de enkelte partiene burde være bedre på. I steden opplever jeg at denne rapporten som jeg oppfatter presenteres som "nyhet" i hovedsak bygger på dokumenter og innspill dere har sendt partiene for over et år siden.

Jeg kan bekrefte at Høyres Programkomité har hatt glede og nytt av forslagene dere har kommet med, og brukt flere av dem. Derfor blir jeg litt skuffet når jeg i realiteten opplever at det ikke er så mye nytt, og da lurer jeg egentlig på hvor riktig det er at dere har laget denne basert på det som faktisk er partienes "innstilling til nye partiprogram". Dette kommer ikke frem i rapporten som ligger på nettsidene ders og som er sendt ut, men det kommer bedre frem i presentasjonen som du oppga en link til (takk for det) - jeg ser forøvrig at din presentasjon var holdt ca 2 uker før Abelias. rapport ble lansert..:-)

Det du skriver i punkt 4 kan jeg være enig i et stykke på vei, men fortsatt synes jeg dette er for tynt drøftet i rapporten deres (dvs ikke i det hele tatt).

Det du skriver i punkt 5 uroer meg mer, og harmonerer med innspill dere har sendt tidligere (som ikke fikk gjennomslag): "Norske helseregistre må gjøres tilgjengelig for forskning, utvikling og innovasjon". Dette høres unektelig fint og lurt ut, men det bekymrer meg fortsatt at dere ikke i rapporten drøfter mulighet for sammenstilling av personlige data i offentlige registre - og fare for å misbruke dette. Jeg er enig i at mye kan og bør gjøres også for å modernisere helsesektoren, men nettopp her hører også hjemme refleksjon om personvern. Konsekvensen fra forskning/identifisering av sykdommer kan f.eks. lede til helsekrav fra forsikringsselskaper eller endog arbeidsgivere: fedme og røyking har vært trukket frem i denne sammenheng tidligere, om enn ikke i Norge.

Jeg er nokså kritisk med dere nå, men det skyldes rett og slett at jeg anser Abelia som en viktig premissleverandør - med mange gode forslag - og ikke minst for mye erfaring og kunnskap. Derfor ønsker jeg meg et høyt presisjonsnivå som også innebærer litt mer refleksjoner rundt viktige utfordringer - særlig personvern, opphavsrettigheter, fare (?) for misbruk av elektronisk data.