tirsdag 14. april 2009

Årets påskekrim - Aker og AP

Høyre er et klart standpunkt til statlig eierskap. I innstillingen til nytt stortingsvalgprogram står det:
Staten er i dag en stor eier i norsk næringsliv. Høyre ønsker å redusere det samlede statlige eierskapet. Høyre legger til grunn at det beste vil være et sterkt og spredt privat eierskap. Statlig eierskap kan i noen tilfeller begrunnes ut fra særlige nasjonale hensyn, f.eks. å sikre hovedkontorfunksjoner. Det statlige eierskapet må være forutsigbart og profesjonelt.
Riktignok er det dissens på den nest siste setningen, som noen ønsker å ta ut. Årets påskefarse med Aker, Aker Solutions og AP vil kanskje bidra til at den dissensen står sterkere.

Jeg skjønner godt at Stoltenberg er stressa. Men han får vel egentlig litt som fortjent - og burde kanskje lagt seg flat når muligheten bød seg? Det er egentlig lett å forstå at dette er bissniss for Aker, og at det derfor ikke er noen grunn for at de skal trekke seg fra handelen. Jeg lurer på om partiboka er veldig viktig for statsministerens håndtering?

Godt er det i allfall å slå fast at Høyre har stått rakrygget i denne saken, helt fra oppkjøpet i 2007 - som forøvrig skjedde med FrPs støtte. Hele saken bør en gang for alle ha bevist at staten har lite å gjøre som eier i privat næringsliv.

Oppdatert 16. april:
Farsen fortsetter og ser ut til å legge en klam sky over APs landsmøte denne helgen. fortjent?

8 kommentarer:

Politikk i Enebakk sa...

Det er slike saker som dette som gjør det enklere å drive valgkamp :-)
Jeg synes at den teksten som ligger inne i programforslaget er bra.

Programsekretariatet sa...

PiE:
ja, jeg tror i grunnen vi kan glede oss til valgkampen. Og dersom det er tilfelle at "skole" velges som hovedsak også hos andre partier, da er det bare å stå på med mange gode saker og argumenter!

IN sa...

Hvorfor angriper ikke P.K. Foss & CO Arbeiderpartiet og statlig eierskap/rotet nå? Slik de fremstår i media virker det som om de angriper Røkke/Aker systemet de også?

Programsekretariatet sa...

IN
gjennom hele påsken har det vært frontalangrep i både TV, radio, nettaviser og anne presse - fra både Per-Kristian, Jan Tore, og ikke minst Høyres næringspolitske talsperson Torbjørn Hansen. Dersom du sjekker alt som har vært sagt og sendt, vil du se at Høyre retter angrepet rett mot staten og regjeringen.

At også Røkke/Aker har fått noen skudd kan hende, men hovedangrepet har altså gått et helt annet sted fra Høyres side. AP derimot.... :-/

Anonym sa...

Jeg stemmer ikke Høyre, men partiet er åpenbart det eneste på Stortinget med troverdighet i denne saken.

Ole Martin Skilleås sa...

Dette er Høyre bra på,og med stor troverdighet. Jeg har tatt meg den frihet å se litt på Stoltenbergs forbilder når det gjelder å uttale seg på TV. http://olemski.blogspot.com/2009/04/solutions-eller-illusions.html

Programsekretariatet sa...

anonym:
Takk, det var hyggelig sagt.

Ole Martin:
Morsom post du har skrevet. Sluttpoenget ditt må vi imidlertid få gjort noe med.

Ole Martin Skilleås sa...

Ja, det var akkurat det! Det er jo ikke Høyre det står på. Men uten en kraftig rystelse står Norge uten alternativer til evig AP-styre. Det er ikke bare et problem for Høyre, det er et problem for det politiske system.