tirsdag 28. april 2009

Likelønn vs kompetanse

Forhandlingssystemet i Norge innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler om lønn og andre faglige rettigheter, mens myndighetene "ligger" unna. Dette betyr at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har stort ansvar for hvordan lønnsutviklingen skjer; noe som er viktig å huske på når man diskuterer lavtlønnsgrupper, at kvinner tjener dårligere enn menn etc. Dette er da også bakgrunn for at det er kommet forslag om at det nå skal settes av egen pott for å fremme likelønn mellom kvinner og menn.

men er mangel på likelønn det største problemet? Eller er det faktisk en større utfordring at de som har investert i lang utdannelse ikke får betalt for denne innsatsen? Bør det nå settes av midler som belønner kompetanse?

Høyre har i dag lagt frem sin mening om dette:
Dette er Høyres svar på kravet om en likelønnspott. Vi vil bruke de samme virkemidlene, nå de samme gruppene, men mener at behovet for flere sykepleiere, lærere og personer med høy utdannelse i offentlig sektor handler om kvalitet i tjenestene og at utdannelse skal lønne seg. Vårt mål er å skape verdens beste offentlig sektor, sier Erna Solberg
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den viktigste grunnen til forfallet i skolen, er at lektorene og de universitetsutdannede adjunkter forsvinner. I lønnsoppgjør har Utdanningsforbundet alltid prioritert allmennlærerne og de lærerskoleutdannede adjunkter, som ikke trenger særlig høyere lønn. For å holde på lektorene, må de stimuleres økonomisk gjennom utdannelse og yrkesliv. I Finland er alle lærere lektorer - det er derfor yrket har status. På sikt må markedet belønne lektorene, og gjøre allmennlæreryrket tilsvarende lite attraktivt. Bare på den måten kan norsk skole reddes.

http://www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=2189

Elever som har universitetsutdannede lærere, får i gjennomsnitt 0,5 karakterpoeng bedre karakterer enn de som har lærere utdannet på lærerhøyskolen. Hvorfor bryr ikke da staten seg om å lønne lektorene, som ikke tjener stort mer enn en industriarbeider etter skatt og utdanningsavgifter? Er det rart at den norske skolen går til grunne?

Programsekretariatet sa...

anonym:
følger deg i tankerekken din. Betyr dette at du er enig i forslaget som Høyre nå har lagt frem?