torsdag 16. april 2009

Fildeling

I går arrangerte Høyres kultur- og mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen et godt besøkt seminar på Stortinget, om fildeling. Seminaret er behørig omtalt både i nettavis og trykt presse (finner ikke alt på nett).

Dette er en interessant problemstilling av "vår tid" - hvor "ny" teknologi møter ulike prinsipper. Opphavsrett og fortjeneste for produsentene av immaterielle produkter, fri flyt og (u)lovlig kopiering på nett. Skal og kan dette kontrolleres bedre? Skal og kan man både ta hensyn til forbrukerne (hvor stort hensyn skal tas), og ikke minst skaperen av produktene? Det er jo viktig for mange å få god spredning av det som lages; men når det ikke betales for det...

I innstillingen til stortingsvalgprogrammet står det blant annet:
Høyre vil sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Allmennhetens interesse i å utnytte verk uten kompensasjon må ikke trekkes så langt at det fører til stagnasjon i utviklingen av nye verk og ny kunst.
I dag tror jeg denne formuleringen gir et godt grunnlag for å viderutvikle politikken på dette området. Hva svaret til slutt blir mht fildeling tror jeg uansett er for tidlig å si. Eller?

12 kommentarer:

dud sa...

Det er fint at Høyre forsøker å skaffe noen innspill i denne debatten ved å ha arrangementer av nevnte type. Det virker imidlertid som om panelet og foredragsholderne med ett unntak var relativt ensidige. Jeg tror derfor gevinsten fra dette arrangementet var beskjeden.

Hva angår valgprogrammet sitert er dette et bomskudd i forhold til hvilke verdier som skal avveies. Dette er ikke kun et spørsmål om hvorvidt almenheten har en beskyttelsesverdig interesse i å utnytte verk vederlagsfritt eller ei. Det er et spørsmål om hvordan man skal forholde seg til et lovverk og et juridisk begrepsapparat som er gått ut på dato. Det er et spørmål om hva det vil koste i form av krenkelse av andre rettigheter så som personvern, ytringsfrihet og rettsikkerhet eller hindring av teknologisk utvikling og fremgang for å beskytte næringsinteressene til et lite mindretall som ikke har greid å finne en fungerende forretningsmodell.

Dette er viktige spørsmål og verdiene som avveies er ikke trivielle for samfunnet. Ved å redusere problemstillingen til spørsmålet om fildeling er flinkt eller ei viser Høyre ikke annet enn at partiet ikke evner å se hvilke problemstillinger som er reist og ved dette at de ikke har noe å gjøre i en maktposisjon ift. disse spørsmålene.

Videre er det en fravær av realisme i tilnærmingen. Fildeling forsvinner ikke før bedre lovlige alternativer dukker opp eller myndighetene sperrer ned nettet på linje med udemokratiske stater som Kina. Det å innse dette er kanskje en god start.

Politikk i Enebakk sa...

Fildeling er i utgangspunktet lovlig - det er deling av "beskyttet" materiale som er forbudt. Jeg synes forslaget i programmet er ok

Programsekretariatet sa...

dud:
Jeg er enig med deg i at personvern er viktig, og det er forøvrig grundigere omtalt i kap 9.4 om personvern og ytringsfrihet (sender deg gjerne programutkastet om du er interessert).

Jeg ser du er kritisk, men samtidig foreslår du ikke en enete politisk formulering/tiltak. Og det bidrar vel egentlig ikke til å bringe utviklingen videre. Alle kan peke på problemer, men færre er i stand til å peke på løsninger. Jeg er oppriktig interessert i konstruktive innspill - gjerne på bloggen eller til program@hoyre.no

Dersom du har gjennomtenkte og gode forslag, lover jeg også å formidle det videre til bl.a. Olemic Thommessen som følger denne politikken til dagelig på Stortinget.

PiE:
Takk:-)

Anonym sa...

"utnytte verk uten kompensasjon" er etter min mening et alt for beskjedent uttrykk. La oss heller kalle en spade for en spade.

Dette er ikke annet enn simpelt tyveri. Det er det samme som å gå inn i en platebutikk og stjele en CD. For rettigheteshaverne innebærer dette et like stort tap.

Netteiere som tillater dette må likestilles med at man har et butikklokale fullt av tyvegods og stiller dette til fri disposisjon.

Eiendomsretten er en av Høyres kjernesaker som må legges til grunn også i forhold til immaterielle rettigheter.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Klar tale :-)

Anonym sa...

Fra Dagens Næringsliv:

"De fire tiltalte i rettssaken mot Pirate Bay ble i dag dømt til ett års fengsel for medvirkning til brudd på opphavsrettslovgivningen.

I tillegg må de betale drøye 30 millioner svenske kroner i erstatning.

I dommen heter det at nettstedet The Pirate Bay har gjort det enkelt for fildelere å spre opphavsbeskyttet materiale ulovlig, og dermed har de også medvirket til å spre slikt materiale ettersom de har vært kjent med at mye av metarialet har vært delt ulovlig."

Dette er en bra dom, samtidig som ny restriktiv lovgivning i Sverige har ført til en markant økning av lovlig musikksalg.

Programsekretariatet sa...

anonym:
ja jeg så dommen. Tror den er viktig for å bidra til å rydde opp litt og få litt mer klarhet i jus, rettigheter mv. Det blir derfor interessant å se om/hvordan det norske miljøet vil forholde seg til denne dommen.

Anonym sa...

Jeg tror dere misforstår en ting her i denne debatten.
På det grunnlaget som TPB er dømt på her, så skaper dette automatisk problemer for alle søkemotorer på nettet.
Det er ikke noe porblem å bruke google som søkemotor for å laste ned lovlig/ulovlig fildeling. Er da f eks Google det neste som skal inn i retten?

Det man har her som Høyre heller ikke klarer å få inn over seg som vanlig er at Teknologien stormer fremover og gjør ting enkelt for brukerne.
For film og særskilt musikkbransjen så står tiden stille eller man jobber ut ifra eldgamle løsninger som definitivt ikke følger med i tiden.
Det legges ikke til rette for å møte fremtiden med enkle løsninger for å laste ned musikk lovlig.
Husk dette er de samme bransjene som var mot Radio og deretter kassettspillere fordi man kunne kopiere musikk fra Radioen.
Godt eksempel fra en bransje som krever penger er TONO som sendte krav til 100 000 bedrifter i norge,
om at hvis man hørte på musikk fra Radion i Arbeidstiden så kunne TONO kreve penger for det.
Link: http://www.nrk.no/musikk/5337387.html

Det eneste som gjenstår er at Film og musikkbransjen skal inn i Høyresiden på lik linje som den korrupte fagforeningen LO er i Venstresiden.
Hva er det neste? tvinge nettleverandøren til blokkere alle sider som musikkbransjen mener er skadelige som man har gjort i enkelte andre land?
Er det ikke på tide å sette krav til leverandørerene også?
Skal ikke de også tvinges til å komme med flere fornuftige løsninger som tilrettelegger og sørger for at det ikke er så attraktivt å laste ned ulovlig.

Kamus

Anonym sa...

Et godt forslag fra Kamus/anonym.

På tide at nettleverandørene blir gjort ansvarlig for kriminell virksomhet på nettet. Når det gjelder tyveri av copyrettigheter (eller fildeling), burde nettleverandørene straffes for heleri dersom de tillater dette med viten og vilje.

Hvis ikke fildeling på en eller annen måte bekjempes vil det på sikt ramme film- og musikkproduksjonen - rett og slett fordi man forhindres fra rettmessige inntekter.

Programsekretariatet sa...

Dagens artikkel i Aftenposten er forøvrig interessant: (finner i farten ikke lenke), men altså det viser seg at de som hyppigst laster ned filer også er de som hyppigst kjøper musikk. Mao snakker vi egentlig om "prøveordning".

Til Kamus:
Du har noen pussige og ganske usakelig ting du skriver. Synd - det undergraver gode poeng som du har. Tekonlogien går framover og det er bra, og heller ikke første gang. Så er det ikke slik at politikk og regelverksutvikling skal "halse" etter den teknologiske utviklingen, men definitivt må også politikk og regelverk utvikle seg. Prinsipper som mye bygger er i mange tilfeller bestående - selv når ting gjøres på en annen måte. Forsatt snakker vi om kjøp/salg/produksjon av tjenester. Opphavsrettigheter og betaling for å ha laget noe nytt.

Anonym sa...

Hvis dette skal være Høyres forslag til å få slutt på ulovlig fildeling vinner vi hvertfall ingen flere velger, men dette handler ikke bare om valg-flesk. Dette handler om å sette på dagsorden ikke bare de som bryter opphavsretten, men også sette klare krav til medieindustrien at de burde sjerpe seg og ta til seg den nye teknologien fremfor å snu ryggen til den.

Hadde jeg vært kulturminister hadde jeg krevd at det kom like gode lovlige tjenester som TPB, og jeg hadde gladelig brukt litt penger på å få det igang (så raskt som mulig!).

Om det som sies på blant annet db.no om dagen er riktig, vil jeg be alle i Høyres sentralstyre til å lese litt på Nrkbeta.no for å forstå at vi lever i 2009 og ikke 2001. Baklengs inn i valgkampen er lite smart, selv om noen artister blir grinete.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Høyre er ikke er i mot en utvikling av teknologiske løsninger eller fildeling som teknologi, men mens vi venter på tjenester og løsninger som sikre et økonomisk fundament for kulturproduksjonen kan vi ikke akseptere at opphavsmannens eiendomsrett til eget åndsverk svekkes ved å akseptere at det ikke skal kreves samtykke/tillatelse ved kopiering.